İKSV’nin 2010 yılından bu yana bir departman çatısı altında sürdürdüğü kültür politikaları çalışmaları kapsamında çıkan altıncı rapor, Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar, yayımlandı. Kültür-sanatta katılımcılığı güçlendiren yaklaşımları daha geniş bir kitleye tanıtmayı amaçlayan bu rapor, izleyici ile kültür-sanat kurumları arasındaki mesafenin azaltılmasıyla izleyicinin aktif bir biçimde sanat etkinliklerine katılması, izleyici deneyiminin derinleşmesi ve izleyici profilinin çeşitlenmesi yönünde bir adım atıyor ve öneriler sunuyor.

Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar adlı çalışma Türkiye’de kültür-sanat alanının "kullanıcılarının" kimler olduğunu anlamaya çalışırken, kültürel hayata erişim ve katılım olanaklarının artırılması yolunda "herkes için kültür" önerisini benimsiyor. Kültür-sanat hayatına katılanların motivasyonları, katılamayanların sebepleri; katılımın önündeki bireysel, çevresel, fiziksel ve maddi engeller ile ulaşılabilirlik, güvenlik ve iletişimle ilişkili engelleri tanımlamayı amaçlıyor. Katılımcılığı kültür-sanat kurumlarında eğitim ve işbirliklerinin yaygınlaştırılması, yerelleşme süreçlerinin hayata geçirilmesi, programlamada yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi ve dijital teknolojilerin aktif biçimde kullanılması gibi konulara değinerek, somut öneriler eşliğinde tartışmanın yollarını arıyor. İstanbul’daki kültür-sanat evreninin, Türkiye’den izleyici ve kültür tüketimi verileri eşliğinde bir fotoğrafını çekerek, katılımcı yaklaşımların geliştirilmesi için kültür kurumlarının ve diğer tüm aktörlerin neler yapabileceğine bakıyor.

Bağımsız kültür politikaları araştırmacısı Dr. Ayça İnce’nin İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Araştırma Uzmanı Ceren Yartan’ın desteği ile yayıma hazırladığı raporda, masa başı araştırmasının yanı sıra İKSV için GfK araştırma şirketi tarafından yürütülen iki araştırmanın ve Eylül-Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha araştırmasının sonuçlarına da yer verildi. Araştırmacı Rumeysa Kiger’in İstanbul’daki kamu veya özel sektör destekli ve bağımsız 17 kurum ile gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmeler, raporda sözü edilen iyi örnekler arasında yer aldı. Bu kurumlar arasında Akbank Sanat, Arter, Borusan Sanat, Depo, Emek Sahnesi, İstanbul Modern, Kumbaracı50, Mekan Artı, Moda Sahnesi, Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, SALT ve Zorlu PSM, Sinemia ve İyi Sahne ile Atatürk Kitaplığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) yer alıyor.

Yukarı