Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye'den Örnekler

Bu politika metni, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat başlıklı raporda sunulan çerçevenin Türkiye’deki izdüşümlerine ışık tutuyor. Türkiye’de kültür-sanat ve ekoloji ekseninde yürütülen çalışmalardan bir derlemenin de yer aldığı metinde, mevcut bağlantıları gösteren bir ağ haritası ve bu bağlantıları artırma yolunda bir yaklaşım sunuluyor.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.

Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları

Koronavirüs salgını koşullarında kültür-sanatın toplumsal rolünü vurgulayan bu metinde, farklı ülkelerde yaratıcı sektörleri destekleyen tedbirler özetleniyor, Türkiye’de kültürel alanda kamu desteğine ilişkin mevcut durum değerlendiriliyor ve öneriler sunuluyor.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.

Anayasa Çalışmaları

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1973 yılından bu yana uluslararası ölçekte kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren bir kurum olarak TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından yürütülen anayasa yapım sürecine paralel olarak kültürel yaşama katılma, erişme ve katkı sağlama hakkının anayasaya eklenecek yeni bir maddeyle korunmasına yönelik bir çalışma yürüttü. Bu süreçte İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın katılımıyla kültür kurumlarına yönelik bir toplantı da düzenledi. Türkiye’nin içinde bulunduğu yeni anayasa sürecinin, kültür-sanat alanını doğrudan ilgilendiren kültüre erişim, kültürel demokrasi, ifade ve yaratıcılık özgürlüğü gibi temel kavramlar çerçevesinde ele alındığı toplantının ardından, yeni anayasa için “Kültürel Yaşama Katılma, Erişme ve Katkı Sağlama Hakkı” başlıklı bir madde önerisi hazırlayarak Uzlaşma Komisyonu’na iletti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu tarafından hazırlanan öneri metnini indirmek için tıklayınız.

Şehir Vergisi

İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında geliştirilen bu politika notu, İstanbul’da kültüre yatırım düzeyi, erişim ve tüketimin yükselmesi için hayata geçirilebilecek şehir vergisi uygulamasından kısaca bahsetmektedir.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.

Kültür ve Sanat Alanına Yönelik Kamusal Destekte Temel Politika Önerileri

İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan bu politika metni, Türkiye’de kültürel faaliyetlerin gelişiminin sağlanması, ekonomik getiri sağlayacak yönünün açığa çıkarılması ve bunlara erişimin artırılması yolunda ihtiyaç duyulan kamusal desteğe dair temel politika önerilerini sıralamaktadır.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.

Kültürel Diplomasi

Türkiye'nin kültür-sanat alanındaki zengin birikimini uluslararası platformlara taşıması için kültürel diplomasi alanında izlenmesi gereken genel stratejiler özetlenmektedir.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.

TÜSAK Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Görüş

Türkiye Sanat Kurumu’nun (TÜSAK) kurulmasına ilişkin olarak TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısı taslağı, 3 Mart 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir çalıştayla tarafların değerlendirmesine açıldı.

İKSV’yi temsilen Genel Müdür Görgün Taner ve Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece’nin katıldığı çalıştayda, TÜSAK kanun tasarısı taslağına ilişkin görüş, eleştiri ve öneriler dile getirildi.

Kanun tasarısı taslağına buradan, İKSV’nin konu hakkındaki görüşlerini özetleyen metne ise buradan ulaşabilirsiniz.

Seçim Bildirgeleri İçin Siyasi Partilere Kültür Politikaları Öncelikleri ve Öneriler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, kültür politikaları alanındaki çalışmaları kapsamında, 2015 seçim bildirgelerine katkıda bulunması hedefiyle Ocak 2015 tarihli bir politika metni hazırladı. Tüm siyasi partilerle paylaşılan metinde Türkiye’nin kültür ve sanat politikaları alanındaki temel meseleleri ve çözüm önerileri ortaya kondu.

“Seçim Bildirgeleri İçin Siyasi Partilere Kültür Politikaları Öncelikleri ve Öneriler” başlıklı politika metni için buraya tıklayın.

Ülke İçinde Üretilen Filmlerin Kayıt Tescil Belgesi Aranmaksızın Gösterilmesine Yönelik Düzenleme

Bu politika metni, Eser İşletme Belgesi uygulamasının hukuksal çerçevesini değerlendirerek uygulamanın sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde doğurduğu aksaklıklara dikkat çekmektedir.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.

2015 Yılı Seçim Bildirgelerinin Kültür Politikaları Perspektifinden Değerlendirmesi

İKSV kültür politikaları alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2015 Haziran’ında gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi parti bildirgelerini kültür politikaları perspektifinden değerlendirdi. Parti bildirgeleri, Ocak 2015 tarihinde İKSV web sitesinde yayımlanan “Seçim Bildirgeleri İçin Siyasi Partilere Kültür Politikaları Öncelikleri ve Öneriler” başlıklı politika metninde yer alan başlıklar ışığında alanın öncelikleri ve ihtiyaçları gözetilerek masaya yatırıldı.

“2015 Yılı Seçim Bildirgelerinin Kültür Politikaları Perspektifinden Değerlendirmesi” başlıklı politika metnine ulaşmak için buraya tıklayın.

Yukarı