İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı, Türkiye’de kültür yönetimi ve politikaları alanındaki güncel meseleler hakkında Politika Metinleri hazırlayarak kamuoyuyla paylaşıyor. Yaratıcı sektör, sivil toplum aktörleri ve politika yapıcılar arasında bir köprü kurmak üzere hazırlanan bu metinler, süregelen tartışmalara veri odaklı bir yaklaşımla katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yukarı