İKSV kültür politikaları alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2015 Haziran’ında gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi parti bildirgelerini kültür politikaları perspektifinden değerlendirdi. Parti bildirgeleri, Ocak 2015 tarihinde İKSV web sitesinde yayımlanan “Seçim Bildirgeleri İçin Siyasi Partilere Kültür Politikaları Öncelikleri ve Öneriler” başlıklı politika metninde yer alan başlıklar ışığında alanın öncelikleri ve ihtiyaçları gözetilerek masaya yatırıldı.

Yukarı