İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı, bireylerin kültürel yaşama erişme, katılma ve katkı sağlama hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor ve vakfın tüm faaliyetlerini veriye dayanan çalışmalarla destekliyor. Bu doğrultuda yayımladığı raporları ve politika metinlerini kültür-sanat aktörleri arasında tartışmaya açıyor, İKSV Alt Kat’ta başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara yönelik yaratıcı bir etkinlik programı sunuyor.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı'nı Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) İstanbul ve Ankara işbirliğinde yürütüyor. Son yıllarda kültür yönetimi alanında etkin bir tartışma ortamı yaratmak adına, ulusal ve uluslararası kurumların işbirliği ile eğitim programları, konferanslar ve atölyeler düzenlemeye devam ediyor.

Vakıf, 2018 yılından bu yana UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurul üyeleri arasında yer alıyor.

Yukarı