İKSV, kültür-sanat alanındaki fikir alışverişini zenginleştirmek, bu alandaki tartışmalara katılımı kolaylaştırmak ve veri üretimine katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılından bu yana kültür politikaları alanında çalışmalar gerçekleştiriyor. Kent ve ülke ölçeğinde kültür politikalarının oluşumunda rol oynamak üzere yürüttüğü araştırmalar doğrultusunda kültür politikaları raporları yayımlıyor, farklı kurumlarla işbirliği içinde atölye çalışmaları, konferanslar, sempozyumlar düzenliyor ve bu etkinliklere eşlik eden yayınlar hazırlıyor. Aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın stratejik planlama çalışmalarını yönetiyor, bu doğrultuda yerel, ulusal ve uluslararası projeler tasarlıyor ve gerçekleştiriyor.

Avrupa Birliği’nin kültür politikalarının oluşumunda rol oynayan çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yürüten İKSV, 2018’den bu yana UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda, 2005 yılından bu yana ise EUROMED-Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı’nda yer alıyor.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: kultur.politikalari@iksv.org

Yukarı