İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür-sanat alanındaki tartışmaları zenginleştirmek, alanın farklı aktörlerinin bu tartışmalara katılımını artırmak ve geleceğin kültür politikalarının yaratım sürecine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Hem kent hem de ülke ölçeğinde kültür politikalarının oluşumunda etkin rol oynamak ve bu alandaki veri üretimine katkıda bulunmak üzere yürüttüğü araştırmalar doğrultusunda ise kültür politikaları raporları yayımlıyor. Farklı kurumlarla işbirliği içinde atölye çalışmaları, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyen vakıf, bu etkinliklere eşlik eden yayınlar da hazırlıyor.

Avrupa Birliği’nin kültür politikalarının oluşumunda rol oynayan çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yürüten İKSV, 2005 yılından bu yana EUROMED-Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı'nda yer alıyor. Kültür politikaları projeleri kapsamında ise çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmeye devam ediyor.

Yukarı