Bu politika metni, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat başlıklı raporda sunulan çerçevenin Türkiye’deki izdüşümlerine ışık tutuyor. Türkiye’de kültür-sanat ve ekoloji ekseninde yürütülen çalışmalardan bir derlemenin de yer aldığı metinde, mevcut bağlantıları gösteren bir ağ haritası ve bu bağlantıları artırma yolunda bir yaklaşım sunuluyor.

Yukarı