"İstanbul'da Yaşam Kültürü" Sempozyumu II

İstanbul'da Yaşam Kültürü Sempozyumu'nda; kentin yaşam kültürü, yerleşim kültürü, toplumsal yaşam, inanç kültürü etkileşimi, insan hakları ve demokratik yaşam, eğitim, spor ve diğer önemli kültür başlıkları ele alınacak. Bir yandan aldığı göçlerin, öte yandan küreselleşmenin ve Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin etkileri altında kalan İstanbul'un sürekli değişen yaşam kültürü de tartışıldı.

34 uzman konuşmacının katıldığı İstanbul'da Yaşam Kültürü Sempozyumu'nda "Kent ve Yaşam", "Göç ve Kültür", "Dil, Eğitim ve Gençlik", "Medya", "Sanat Etkinlikleri", "Müzik", "Mutfak Kültürü", "Tarihsel Miras ve Müzecilik" ve "Finans Dünyasının Yaşam Kültürüne Etkileri" başlıklı konular tartışıldı. İstanbul'da Yaşam Kültürü Sempozyumu'nu üç gün boyunca günde ortalama 200 seyirci takip etti.

Yukarı