Avrupa Kültürü Nedir? Sempozyumu

Avrupa Birliği genişleme politikası çerçevesinde kültürel çeşitliliğin arttığı bir ortamda, "Avrupalılık" kavramının ön koşullarından biri sayılan "Avrupa Kültürü"nün irdelendiği sempozyum 13,14,15 Kasım tarihlerinde Taksim The Marmara Oteli'nde gerçekleşti. "Avrupa Kültürü Nedir?", üç sempozyumluk bir serinin ilk ayağını oluşturuyordu.

Yukarı