Kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan beşinci rapor, Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama başlığıyla yayımlandı. Kültür odaklı planlama anlayışının geliştirilmesi yolunda bir kaynak olmayı hedefleyen raporda, yerel yönetimlere stratejik planlama süreçlerinde eşlik edebilecek bir eylem planı da sunuluyor.

Çalışma, kültürün yaşanabilir kentler yaratma ve yaratıcı ekonomileri geliştirmedeki temel rolünden hareketle, kültürel planlamanın stratejik planlama süreçlerinin merkezinde düşünülmesi gerektiğini savunuyor. Yerel yönetimlerin doğru kültürel planlama stratejilerini benimsemelerinin, vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendireceğini, kentlilik bilincini besleyeceğini ve kent sakinleriyle etkin iletişim kurulmasına aracılık edeceğini vurguluyor.

Raporda İstanbul belediyelerinin stratejik planlarının incelenmesinden çıkan temel tespitler, kültürel planlama kavramı, kültürün kamusal planlamadaki işlevi ve ilgili uluslararası ağlar hakkında bilgiler, Amsterdam, New York, Seul, Tokyo, Toronto ve Viyana ile stratejik planlama süreçleri üzerine yürütülen anketin sonuçları, yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerine adım adım eşlik etmesi hedeflenen bir eylem planı ve ilgili yasal mevzuat yer alıyor.

Yukarı