İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki dördüncü yayını Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek başlıklı rapor ulusal düzeyde bir sanat eğitimi politikası geliştirilmesi ve bu politikanın kültür ile eğitim alanlarının önceliklerinden biri hâline getirilmesini hedefliyor. Rapor, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve Zülal Fazlıoğlu Akın (Ohio State Üniversitesi) tarafından hazırlandı.

Türkiye’de sanat eğitimi alanını tanıma, tanımlama ve değerlendirmeyi amaçlayan Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek raporu, Türkiye’de bu konuda yapılmış, sanat eğitiminin bütün kademelerine odaklanan en kapsamlı çalışmalardan biri olma niteliği taşıyor. Türkiye’nin de imzacısı olduğu, sanat eğitimini toplumsal hayata entegre etmeyi hedefleyen uluslararası sözleşmeler ve bildirgeleri pratiğe geçirme yollarının da tartışıldığı raporda, altyapı yetersizliği, kapasite eksikliği ve sanat eğitiminin öneminin yeterince anlaşılmamasından kaynaklanan pratik alandaki sorunları aşmaya yönelik somut öneriler sunuluyor.

Çalışmalarına Eylül 2013’te başlanan Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek raporunun hazırlık sürecine görüşleriyle katkıda bulunan isimler arasında Doç. Dr. Ali Osman Alakuş, Batuhan Aydagül, İsmet Berkan, Prof. Nilüfer Ergin Doğruer, Prof. Dr. Halil Ekşi, Uğur Kalafat, Mine Küçük ve Prof. Dr. Fikret Toksöz yer alıyor.

Yukarı