İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür politikaları geliştirme projeleri kapsamında, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı Ekonomik Etki Araştırması” başlıklı bir rapor hazırlandı. İKSV’nin 2011 yılında düzenlediği tüm kültür-sanat etkinliklerinin ekonomik etkisini ortaya koymayı amaçlayan rapor, Türkiye’de kültürel faaliyetlerin ekonomik getiri sağlayacak yönünün açığa çıkarılması için ihtiyaç duyulan kamusal desteğe ilişkin temel politika önerilerini de sunuyor.

İKSV öncülüğünde, Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen ilk çalışma olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı Ekonomik Etki Araştırması, kültür ve sanatın, eğitsel, toplumları bütünleştiren, kentlerin marka değerini artıran, yaratıcılığı ve tasarımı besleyen etkilerinin yanı sıra kent ve ülke ekonomisine sağladığı katkıları rakamsal verilerle açıklıyor. Dr. Ş. Zeynep Ekşioğlu ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece tarafından hazırlanan raporda, İKSV’nin 2011 yılındaki etkinliklerinin tetiklediği doğrudan ve dolaylı harcamalar hakkında rakamsal bilgilere yer verilirken, bir kültür-sanat kurumunun ekonomiye yapabileceği etki ve katkının boyutları da ekonomik verilerle ortaya koyuluyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Ekonomik Etki Araştırması'nın hazırlık sürecine, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Doç. Dr. Aylin Seçkin, Prof. Dr. İrini Dimitriyadis ve Dr. Öztin Akgüç gibi önemli akademisyenler de görüşleriyle katkıda bulundu.

Yukarı