İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı tarafından hazırlanan “Kültür Hattı” projesi, Türkiye’nin de resmen taraf olduğu UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi’nin 18. maddesi gereğince hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu ile hayata geçirilmiştir. Kültür Hattı, UNESCO’nun 2019 yılında açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 başvuru arasından seçilen 9 projeden biridir.

Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen Kültür Hattı projesi dâhilinde, alanın ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültür-sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platform hayata geçirilmiştir.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanının Türkiye Avrupa Vakfı (TAV)’nın proje ortaklığında hayata geçirdiği Kültür Hattı projesi; Ekim, Kasım ve Aralık 2021 tarihlerinde bir dizi eğitim programı gerçekleştirdi. 5 günlük eğitim programlarına Türkiye genelinden 340 başvuru içinden seçilen, farklı kentlerde faaliyet gösteren 90 kültür profesyonelinin katılımı sağlandı.

Toplam 37 saat süren 5 günlük eğitimler, kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını ve farklı şehirlerden gelen uzmanlar arasında etkin bir iletişim ağının geliştirilmesini hedefliyor.

Yukarı