2021 yılında İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanının yayımladığı “Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat” başlıklı raporda sunulan çerçevenin Türkiye’deki izdüşümlerini keşfetmek için, İKSV tarafından Julie’s Bicycle işbirliğinde ve British Council Türkiye’nin desteğiyle 14 Temmuz 2021 tarihinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantı, yerel yönetimler, özel sektör, gençlik ağları ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'den ve Birleşik Krallık'tan sektör uzmanlarını bir araya getirdi. Bu toplantının bir sonucu olarak Doç. Dr. Hande Paker tarafından “Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat: Türkiye'den Örnekler” başlıklı bir politika metni ve alandaki bağlantıları takip eden bir ağ haritası hazırlandı. Bunun yanında Julie’s Bicycle’ın toplantı ile ilgili yayınladığı raporlara da şu linkten ulaşabilirsiniz.

Toplantının önemli kazanımlarından biri, kültür kurumlarını, fon kuruluşlarını, gençlik ağlarını, yerel inisiyatifleri politika yapıcılar ile kültürün ve kültür politikalarının iklim krizine nasıl cevaplar verdiğini keşfetmek üzere bir araya getirmesi oldu.

Katılımcıların sunum ve katkılarından ortaya çıkan en net sonuç, bazı toplumsal, kültürel ve siyasal yaklaşımları değiştirmeden ekolojik dönüşümün gerçekleşemeyeceği oldu. Ekolojik dönüşümün katılım, toplumsal ayrışma ve eşitsizlik, iklim adaleti, dayanışma, sivil toplum ve politika yapıcılar arasındaki ilişki, sanatsal üretime yönelik destekler gibi konularla iç içe ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla, Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat raporunun en önemli bulgularından biri olan çok boyutlu dönüşüm ihtiyacı Türkiye bağlamında da teyit ediliyor.

Yukarı