“Kültür-Sanat Fonu”, 2019 yılında, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları departmanının içerik ortaklığıyla hayata geçirildi.

2019 yılından bu yana, kültür ve sanat alanında çalışan 15 STK'ya toplam 1 milyon TL’yi aşkın hibe desteği sağlayan Fon, 2021 yılında 4 STK’ya toplam 361.595 TL hibe desteği veriyor.

Bu hibe programı, kültür-sanat kurumlarını ve çalışmalarında kültür-sanat faaliyetlerine yer veren sivil toplum kuruluşlarını destekliyor. Fon, COVID-19 pandemisi sürecinde kültür-sanat alanının geleceği yeniden şekillenirken, kurumların, STK’ların, sanatçıların, aktivistlerin ve gönüllülerin, dayanışmayı temel alan ve teknolojinin imkânlarından faydalanan yeni işbirliği modelleri yaratmalarına olanak sağlıyor.

Desteklenen projelerin odağında yer alan prensipler üç maddeyle özetlenebilir:

  • COVID-19 salgını sürecinde kültür-sanat alanının sürdürülebilirliği için sanatsal üretim gerçekleştirmeyi ve üretim için gerekli koşulları oluşturmayı hedeflemek,
  • İçerik tasarımında ve sanatçı pratiklerinde kültür-sanata erişim imkânlarını geliştiren dijital araçların yaratıcı biçimlerde kullanımını odağına almak,
  • Kültür-sanat alanında kişiler veya kurumlar arası dayanışma ve disiplinlerarası ortak çalışmayı teşvik eden işbirliği modelleri geliştirmek.
Yukarı