“Kültür için Alan” projesi, Goethe Enstitüsü, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Anadolu Kültür’ün işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Proje, görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanındaki kültürel girişimlere ortam, mekân ve kaynak sağlamanın yanı sıra, yerel kurumlar ve sanat alanında üretim yapan profesyonellere farklı eğitim ve gelişim olanakları sunuyor.

Avrupa ile Türkiye arasındaki yaratıcı diyalog çoğu zaman İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere odaklanırken, kültürel faaliyetlerin bu kentler dışında da teşvik edilmesini hedefleyen Kültür için Alan; İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep’teki sanatçılar ve kültür aktörlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapıyor. Kültür için Alan, proje bölgelerindeki yerel kültürel ortamı ve sivil toplumu desteklemek amacıyla, ulusal ve uluslararası ağlar içinde sürdürülebilir yapılar oluşturmak için çaba gösteren girişimleri üretime ve işbirliğine teşvik ediyor.

Proje kapsamında üç kez düzenlenen Kültür Yönetimi Eğitim Programı, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir’den kültür profesyonellerini, alanının deneyimli isimleriyle bir araya getirdi ve bir hafta boyunca dijitalleşmeden kaynak geliştirmeye, kitlesel fonlamadan ekolojiye, pek çok farklı konuyu tartışma fırsatı sundu. Programın içeriğine dair ayrıntılı bilgi, katılımcılar ve konuşmacılar için tıklayın.

Yukarı