İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı ve İKSV Alt Kat tarafından, Bernard van Leer Vakfı’nın desteği ile 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde “Erken Çocukluk Gelişimi ve Kültür-Sanat” başlıklı uluslararası bir konuşma serisi gerçekleştirildi. Erken çocukluk döneminde sanat ile tanışmanın dönüştürücü etkisinden yola çıkan konuşma serisi, yurtiçi ve yurtdışından uzmanları ve kültür profesyonellerini İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nda bir araya getirdi.

Bu program süresince çalışmalarında çocukları odağa alan uzmanlar ve kültür profesyonelleri, mekân tasarımından festivallere, müzikten görsel kültüre uzanan farklı konulardaki oturumlarda bir araya geldi. Konuşma serisinde, çocukların erken yaşlardan itibaren sanat ile buluşmasının bireysel, çevresel ve toplumsal etkileri, dünyanın farklı kentlerinde hayata geçirilen iyi örnekler üzerinden tartışmaya açıldı.

Bernard van Leer Vakfı’ndan Yiğit Aksakoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan ilk oturumda; İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanının yayınladığı, çocuk ve gençlik gelişimi ile sanatın ilişkisini inceleyen “Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek” başlıklı raporundan veriler, raporun yazarı Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Yukarı