Itri ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar

İKSV, UNESCO’nun 2012’yi “Itrî Yılı” ilan etmesi nedeniyle, bu büyük Türk bestekârı hakkında uluslararası bir sempozyum düzenledi. İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, İ.Ü. Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Müdürü ve Türk Müziği İcra Heyeti Şefi Gönül Paçacı’nın danışmanlığında gerçekleştirildi.

"Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar" başlıklı sempozyum, 3 Aralık'ta İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde yer alan Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 17. yüzyılın farklı disiplinler açısından değerlendirildiği bu sempozyumda müzik, felsefe, tarih ve edebiyat gibi alanları ele alan sunumlar yapıldı, Itrî'den yola çıkılarak edebiyat, tarih ve diğer disiplinler açısından 17. yüzyıl dönemi değerlendirildi.

Müzik, felsefe ve edebiyat gibi alanlarla ilgili konuşmaların yer aldığı sempozyumun ilk bölümünde, Türkiye’nin Osmanlı tarihi alanındaki en önemli uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Genç, Osmanlı'da 17. yüzyılın sosyal ve siyasal yapısı üzerine değerlendirmeler yaptı. Otuz yılı aşkın bir süredir klasik Türk müziğiyle ilgili araştırmalar yapan Türkolog Prof. Dr. Walter Feldman ise Ali Ufkî, Evliya Çelebi ve Kantemir gibi önemli isimlerin de yaşadığı bu dönemdeki müzik formlarının özellikleri ve değişimi üzerine yoğunlaştı. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Mehmet Kalpaklı’nın dönemin edebiyatı ile ilgili değerlendirmelerinin ardından müzikolog Ersu Pekin Itrî ve dönemini tezkîreler ışığında anlattı. Merkezi Tahran'da bulunan İslam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın dönemin Şark-İslam kültürünü ele alacağı konuşması ise yaklaşık 40 yıldır Fransa'da yaşayan ve Türk müziğini batıya tanıtan, müzikoloji çalışmaları da bulunan ünlü sanatçı ve neyzen Kudsi Erguner'in Itrî ve döneminden günümüze Osmanlı musikisinde yorum farklılıklarını incelemesiyle devam etti.

Sempozyumda ayrıca, Itrî'nin Klâsik Türk Musikisi repertuarının en yetkin eseri olarak kabul edilen "Neva Kâr"ına ait ses kayıtlarının izleyicilerle paylaşılacağı özel bir bölüm de yer aldı. Neva Kâr'ın farklı ses kayıtları ışığında eskiden yeniye doğru icraları, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün tarafından aleniyet-mahremiyet sorunu açısından incelenecek. Necil Kazım Akses'in "Itrî’nin Neva Kâr’ı Üzerine Büyük Orkestra İçin Scherzo" isimli eseri de yine bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Önder Özkoç tarafından değerlendirildi.

Yukarı