İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunmak amacıyla, kamusal alanda sanat uygulamalarına yönelik bir stratejik yönetim planı ve programlama önerisi ortaya koymak üzere, Türkiye’den ve Avrupa’dan konunun uzmanlarıyla yapılan görüşmeler ışığında "İstanbul’da Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları İçin Öneriler" raporunu hazırladı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ezgi Bakçay’ın “İstanbul’da 1960 Sonrası Gerçekleştirilen Uygulamalar Özelinde Plastik Sanatların Kent Mekânıyla İlişkisi” başlıklı yayımlanmamış yüksek lisans tezinden yararlanılarak tarihsel bir perspektifle hazırlanan bu çalışma, kamusal alanda sanat uygulamalarına yönelik sistemi ve altyapıyı kurumsallaştırmak üzere net bir çerçeve sağlamayı amaçlıyor.

Yukarı