İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı, bireylerin kültürel yaşama erişme, katılma ve katkı sağlama hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor ve vakfın tüm faaliyetlerini veriye dayanan çalışmalarla destekliyor. Bu doğrultuda yayınladığı raporları ve politika metinlerini kültür-sanat aktörleri arasında tartışmaya açıyor, İKSV’nin üç yıllık stratejik planlarını oluşturuyor, İKSV Alt Kat’ta başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara yönelik yaratıcı bir etkinlik programı sunuyor ve İKSV’nin farklı birimlerinin bir arada yürüttüğü uluslararası projelerin stratejik planla uyumlu olarak tasarlanması için koordinasyonu sağlıyor. Son yıllarda kültür yönetimi alanında etkin bir tartışma ortamı yaratmak adına, ulusal ve uluslararası kurumların işbirliği ile eğitim programları, konferanslar ve atölyeler düzenlemeye devam ediyor.

Avrupa Birliği bünyesinde kültür politikaları alanında rol oynayan birçok kurum ve kuruluşla iş birlikleri yürüten İKSV, 28. Dönem Genel Kurul Üyesi olarak yer aldığı UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve 2019 yılında kuruluşundan bu yana dahil olduğu ICCRA (International Cultural Relations Research Alliance) gibi ağlarda kültür politikaları alanındaki çalışmalarını uluslararası ölçeğe taşıyor.

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için iletişim adresimiz: kultur.politikalari@iksv.org

Yukarı