1985 doğumlu Sümer Sayın, 2007 yılında Marmara Üniversitesi GSF Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2004-2005 yıllarında Erasmus Programı ile Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon’da eğitim gören sanatçı, 2010 yılında ise Oslo Güzel Sanatlar Akademisi'nde yüksek lisans programını tamamladı. İşlerinde çoğunlukla sistemlerin doğayla ilişkilerini ele alan ve farklı mecralar kullanan sanatçının Oslo, New York, İstanbul ve Madrid’de kişisel sergileri oldu. Eserleri yurtiçi ve yurtdışında birçok uluslararası sergide yer aldı. Bunlar arasında Stay With Me, 2014 Apartment Project, Berlin; 31 Kilo, Künstlerhaus Dortmund; Nights of Museums and Galleries Plovdiv; Technical Ecstasy, Kuad Galeri; Focus 1: Serbest Çağrışım, Daire Galeri; 2012 Sinop Bienali; 2009 Üsküp Bienali ve 2008 Athens Video Art Festival sayılabilir. 2009 yılında Res Artis Ödülüne lâyık görülen Sayın, New York’ta freeDimensional konuk sanatçı programına katıldı. 2013 yılında Apartman Projesi tarafından düzenlenen, Kıbrıs ve İstanbul’da gerçekleşen BufferZone ve yine 2013 yılında Karadağ’da gerçekleşen Penelopolis projelerine katıldı. Sayın çalışmalarını Berlin’de sürdürmektedir.

Yukarı