İKSV’nin Cité des Arts ile imzaladığı sözleşmeyle resmiyet kazanan Türkiye Atölyesi, Fransa’da Türkiye Mevsimi’nin resmi başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2009’da ilk sanatçısını kabul etmiştir. Bu dönemde Türkiye Atölyesi'nin organizasyon idaresini, Türkiye Mevsimi Görsel Sanatlar Artistik Koordinatörü ve İKSV temsilcisi Çelenk Bafra yürütmüştür.

1 Temmuz ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sanatçı seçimleri Fransa’da Türkiye Mevsimi kapsamında Çelenk Bafra ve Simit Derneği’nin başkanı Banu Dicle tarafından yapılmıştır. Fransa’da Türkiye Mevsimi’nin bitmesiyle beraber Türkiye Atölyesi'nin idaresi İKSV Yurtdışı Projeler departmanının yönetimi altında devam etmeye başlamıştır.

2011 yılından itibaren sanatçı seçimini, İKSV koordinasyonunda toplanan başvuruları değerlendiren, yedi kişiden oluşan seçici kurul üstlenmiştir. Seçici kurulun sanat profesyoneli iki üyesi, iki yılda bir değişmektedir.

  • 2 İKSV temsilcisi: Kevser Güler ve Didem Ermiş Sezer
  • 2 Simit temsilcisi: Özer Dicle ve Rüçhan Şahinoğlu
  • 1 kurucu üye: Çelenk Bafra
  • 2 sanat profesyoneli: Ulya Soley ve Ayşegül Kurtel

2016 yılı itibarıyla başvurular yıllık olarak alınmaktadır ve yılın dört farklı dönemine katılacak sanatçılar tek bir başvuru süreci sonrasında belirlenerek toplu olarak duyurulmaktadır. Başvurular görsel sanatlar alanında, deneysel film, tasarım, performatif sanatlar gibi farklı disiplinlerde çalışan herkese açıktır. Her yıl Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinin tümü için bir kez açık çağrı sistemiyle ve İKSV'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yapılan duyurular sonucunda toplanan başvuruları değerlendiren kurul, aynı zamanda atölyenin çalışmalarını değerlendirmekle de görevlidir.

Yukarı