Onur Ceritoğlu bir sanatçı ve akademisyendir; aynı zamanda mimarlık eğitimi de bulunuyor. 

Ceritoğlu, işlerinde kentsel olguları araştırmak için çizim, fotoğraf, video ve metin mecralarından faydalanırken, bunları performans ve katılımcı sanat bağlamında yeniden ele alıyor. Genellikle atık buluntu nesneler ile kentsel deneyimi kavramsallaştıran, malzeme odaklı kurgulardan oluşan mekâna özgü işler üretiyor. 

Onur Ceritoğlu, doktora araştırması kentsel çevre, bu çevrenin içindeki gayriresmi ağlar ve binalara ait hurdayı yeniden kullanıma sokan Çıkmacılar gibi sosyal-altyapı incelemelerini kapsamaktadır. Sanatçı, çalışmalarını İstanbul merkezli sürdürmektedir.Yukarı