İKSV, çalışmalarını güçlendirmek amacıyla kurum kültürüne, ekibine ve tecrübe birikimine yatırım yapar.

İKSV, temel amaçları ve değerlerine paralel olarak, katılımcı ve şeffaf bir çalışma ortamı sağlamayı insan kaynakları politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak görür; çalışanlarına öğretici ve gelişimi destekleyici bir ortam sağlar.

İKSV’nin kültür-sanatın yerel ve uluslararası düzeyde yaygınlaşmasına verdiği önemin, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi beklenir. Bu yönde, çalışanların dünyaya ve gelişime açık, kültür-sanat konularına ilgili, İngilizce başta olmak üzere yabancı dillere hakim ve iletişim becerilerinin kuvvetli olmasına öncelik verilir. Sorun çözme, karar verme, planlama ve organizasyon konularında yetkin, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı ve yenilikçi, olumlu bir tutuma sahip ve kişisel gelişime açık olmak gibi temel yetkinlikler, İKSV çalışanlarının ortak özellikleridir.

İKSV, daha az bilinen devlet üniversitelerden mezun gençlere işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın STK paydaşlarındandır.

Yukarı