İKSV Alt Kat ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları tarafından, Bernard van Leer Vakfı’nın desteği ile 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde Erken Çocukluk Gelişimi ve Kültür-Sanat başlıklı uluslararası bir konuşma serisi gerçekleştirildi. Erken çocukluk döneminde sanat ile tanışmanın dönüştürücü etkisinden yola çıkan konuşma serisi, yurtiçi ve yurtdışından uzmanları ve kültür profesyonellerini İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nda bir araya getirdi.

Bu iki gün boyunca çocuk odaklı çalışan uzmanlar ve kültür profesyonelleri, mekân tasarımından festivallere, müzikten görsel kültüre uzanan farklı disiplinlere odaklanan konuşmalar gerçekleştirdi. Konuşma serisinde, çocukların erken yaşlardan itibaren sanat ile buluşmasının bireysel, çevresel ve toplumsal etkileri, dünyanın farklı kentlerinde hayata geçirilen iyi örnekler üzerinden tartışmaya açıldı.

Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu’nun açış konuşmasıyla başlayan serinin ilk oturumunda, İKSV’nin Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında yayımladığı, sanat ile çocuk ve gençlik gelişimi ilişkisini inceleyen “Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek” başlıklı yeni kültür politikaları raporundan veriler, raporu kaleme alan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Konuşma serisinde yer alan diğer oturumlar ve konuşmacılar:

Çocuklar için Kamusal Alan Tasarımı
Moderatör: Selva Gürdoğan, Superpool Kurucu Ortağı
Konuşmacılar:
Simon Battisti, Atölye Arnavutluk Akademisi Direktörü, Arnavutluk
Jens-Ole Jensen, VIA Üniversitesi Akademisi Pedagoji ve Eğitim Merkezi Yöneticisi, Danimarka

Çocuklar için Festivallerde Katılımcı Yaklaşımlar
Moderatör: Esra A. Aysun, British Council Türkiye Sanat Direktörü
Konuşmacılar:
Tamsin Ace, Southbank Centre Kamusal Programlar Yöneticisi, İngiltere
Milly Price, Serious Öğrenme ve Katılım Programı Yöneticisi, İngiltere

Kültür Kurumları ile Okulları Bir Araya Getirmek
Peggy Brandon, Mocca Direktörü, Hollanda
Hüsne Rhea Çiğdem, Komet Kültür ve Sanat Projeleri Kurucu Ortağı

Kültürel Bir Ortamda Genç Zihin ve Bedenlerin Gücü Nasıl Doğru Yönlendirilir?
Ruth Churchill Dower, Earlyarts Direktörü, İngiltere

Müziğin Dönüştürücü Gücü
Moderatör: Efruz Çakırkaya, İKSV İstanbul Müzik Festivali Direktörü
Konuşmacılar:
Dr. Yeliz Baki, Barış için Müzik Vakfı Başkan Yardımcısı
Julien Vanhoutte, Paris Filarmoni Démos Projesi Sanat ve Eğitim Programları Yöneticisi, Fransa

Çocuklar için Görsel Kültür
Moderatör: Gülin Üstün, İKSV İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Yöneticisi
Konuşmacılar:
Burak Göral, Çocukla Sinema Platformu Kurucusu
Signe Zeilich-Jensen, Hollanda Film Fonu Film Komisyonu Yetkilisi, Hollanda

Yukarı