İKSV, 2006-2008 yıllarında, kültür yaşamımıza farklı yönlerden yaklaşan ve hâlâ güncelliğini koruyan kültürel meselelerin irdelendiği sempozyumlarda sunulan bildirileri bir araya getirdiği kitaplar yayımladı. Çoğunun baskısı tükenen bu kitaplara, İKSV arşivinden ulaşabilirsiniz.

Beyoğlu’nun Dünü, Bugünü, Yarını (22-23 Kasım 2007)
Yayıma Hazırlayan: Evren Barın Egrik

İstanbul’da Yaşam Kültürü (9-11 Kasım 2006 ve 24-25 Mayıs 2007)
Yayıma Hazırlayanlar: Evren Barın Egrik, Nihal Boztekin

Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi (GOP) Sempozyumu (8-10 Kasım 2004, Kültür Girişimi)
Yayıma Hazırlayanlar: Öner Ciravoğlu, Aykut Şengözer

Kültürel Açıdan Avrupa Birliği’ne Yaklaşım Sempozyumu (İstanbul, 22-24 Kasım 2001, Kültür Girişimi)
Yayıma Hazırlayan: Evren Barın Egrik

II. Kültür Kongresi: Barış Kültürü (16-18 Ekim 2000, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı)
Yayıma Hazırlayan: Melda Bağdatlı

Türkiye’de Kültür Politikaları (26-28 Ekim 1998, Kültür Girişimi)
Yayıma Hazırlayan: Evren Barın Egrik

I. Ulusal Kültür Kongresi: Demokrasi Kültürü ve Globalleşme (3-5 Kasım 1997, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı)

Kitapları İKSV Mağaza'dan set olarak satın almak için tıklayın.

Yukarı