2016'da gerçekleştirilen Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde yer alan Türkiye Pavyonu projesi Darzanà'nın bu kitabı, Bülent Erkmen tarafından tasarlandı. Kitap bir yandan Haliç kıyısındaki Tersane alanını Akdeniz coğrafyasına dair tarihsel bir çerçevede ele alırken, bir yandan da Tersane’nin bugünkü halini belgelemeyi amaçlıyor. Namık Erkal ve Vera Costantini’nin İstanbul ve Venedik tersaneleri için yaptıkları tarih okumalarıyla, bunlara eşlik eden arşiv malzemesini ve Cemal Emden’in fotoğraflarını bir araya getiren kitabın editörü Feride Çiçekoğlu. İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde basılan kitabın dağıtımını Yapı ve Kredi Yayınları yapıyor.

Sınır ihlalleri ve melezlik üzerine bir proje olan Darzanà, tersane kentleri olan Venedik ve İstanbul arasındaki ortak kültürel ve mimari mirası vurguluyor. İstanbul'un eski tersanelerindeki çöp yığınlarının altında çürümeye terk edilmiş ahşap kalıp parçalarıyla ölçü birimlerini ve tekne kalıntılarını birleştirerek inşa edilen son tekne, Baştarda, İstanbul'dan Venedik'e Akdeniz'e dair hikâyeler taşıyor.

Yayın Yönetmeni: Feride Çiçekoğlu
Görsel Editör: Gökçen Erkılıç
Fotoğraflar: Cemal Emden
Kitap Tasarımı: Bülent Erkmen
Baskı Öncesi Hazırlık: Barış Akkurt, BEK
Yayın Asistanları: Sima Muhammedli, Erim Şerifoğlu
Baskı ve Cilt: MAS Matbaacılık

Türkçe ve İngilizce iki ayrı cilt olarak basılmıştır.
ISBN: 978-605-5275-31-0 (Türkçe) / 978-605-5275-28-0 (İngilizce)
2016

Yukarı