Kevser Güler, araştırmalarında sanat yapıtlarının ve sergilerin varlık koşullarını ve olanaklarını düşünmeye odaklanıyor. 

Güler, 2020-2021’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Sergiler Direktörlüğü’nü üstlendi, 2014-2019 yılları arasında Arter’in koleksiyonu üzerine araştırma yaptı, 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bienali’nde çalıştı. Güler’in son dönemde küratoryal sorumluluklar üstlendiği sergiler arasında Sempatik Sistem, Karşı Sanat, İstanbul (2022); Evet, Açığız!, Canan Tolon, Tersane, İstanbul (2022); Burası, YKKS, İstanbul (2021-2022); Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz, YKKS, İstanbul (2020-2021); Meydan, Deniz Gül, YKKS, İstanbul (2020); Milat, Lale Müldür, YKKS, İstanbul (2020); Gökcisimleri Üzerine, Arter, İstanbul (2020-21) yer alıyor. Güler, TAPA, Tekirdağ; Queer Art Residency, Ankara; Lucy Art Residency, Kavala; İstanbul Bienali ÇAP, İstanbul; Mişar Art, Mardin dahil pek çok sanat programında danışman, eğitmen ve jüri üyesi olarak sorumluluk aldı.

Kevser Güler, 2021’den bu yana Sanat Dünyamız danışma kurulu üyesidir.

Yukarı