Çağrı Saray (1979, İstanbul), lisans ve yüksek lisans eğitimini ve sanatta yeterlik programını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde tamamladı. 

Saray'ın kişisel sergileri arasında 4/12: Bir Ev’in Topografyası (2011), Hikayenin Kötü Adamı Benim! (2010), Kayıt-dışı (2009), Bekleme Odası (2009), Kırmızı Oda ve Kırmızı Oda: Sekanslar (2007), Handke’ye Saygı, MASA (2007) ve Bellek Kutuları-1 (2001) yer alıyor. 3. Uluslararası Çanakkale Bienali (2012), Ateşin Düştüğü Yer (2011), Aramızdaki Mekan (2010), Ambivalans Video (2008) ve Pis Hikaye (2009) gibi çok sayıda karma ve grup sergisinde de yer aldı. 

Çağrı Saray, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmekte; Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yukarı