Alper Aydın (1989, Ordu), Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Heykel Ana Sanat Dalı'ndan 2011'de mezun oldu. "Türkiye'de Yeryüzü Sanatı" başlıklı tezi ile Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010'da katıldığı Erasmus programı ile İtalya'da heykel, video ve performans pratikleri üzerine eğitim aldı. 

Çalışmalarında içinde bulunduğu çevrenin fiziki koşulları ve doğanın kendine has akışını araştıran Aydın, fotoğraf, heykel, yerleştirme, performans ve doğal malzemelerle yapılmış geçici düzenlemeler ile araziye müdahalelerde bulunuyor. Sanatçı aynı zamanda doğada gözlemleme, toplama veya yeni formlar ekleyerek bulunduğu yeri dönüştürme yoluyla geçici izler bırakıyor. 

Alper Aydın, Ordu, Ankara, Konya ve İstanbul arasında sürekli hareket halindedir, Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nde doktorasını yapmaktadır.

Yukarı