Alper Aydın 1989 yılında Ordu'da doğdu. Orta öğrenimini Ordu Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladı ve Ankara Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Heykel ana sanat dalından 2011 yılında mezun oldu. 2010 senesinde katıldığı Erasmus programı ile İtalya'da heykel, video ve performans pratikleri üzerine eğitim aldı. "Türkiye'de Yeryüzü Sanatı" başlıklı tezi ile Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışmalarında içinde bulunduğu çevrenin fiziki koşulları ve doğanın kendine has akışını araştıran sanatçı, fotoğraf, heykel, yerleştirme, performans ve doğal malzemelerle yapılmış geçici düzenlemeler ile araziye müdahalelerde bulunuyor. Sanatçı aynı zamanda doğada gözlemleme, toplama veya yeni formlar ekleyerek bulunduğu yeri dönüştürme yoluyla geçici izler bırakıyor. Ordu, Ankara, Konya ve İstanbul arasında sürekli hareket halinde olan sanatçı halen Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nde doktorasını yapmaktadır.

Yukarı