1955 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitiren Münir Ekonomi, 1956 yılı başında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne İş Hukuku asistanı olarak atanmış, Münih Üniversitesi’nde doktora öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevini sürdürmüş, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik bilim dalında doçent ve profesör unvanını almıştır.

Münir Ekonomi’nin 300’den fazla yayını arasında çok sayıda yabancı dilde eserleri de bulunmaktadır. Münir Ekonomi, Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Kürsüsü ile ortak çalışmalar yapmış, 1979 yılından günümüze kadar Almanya’nın yirmi değişik üniversitesinden bilim adamları ile ortak bilimsel toplantılar düzenlemiş, Almanya’daki toplantılara katılmıştır. Münir Ekonomi, İsviçre ve Almanya’nın değişik üniversitelerinde, ayrıca Alman Federal İş Mahkemesi’nde konferanslar vermiş, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında düzenlenen uluslararası kongrelere tebliğ sunarak katılmıştır.

Münir Ekonomi 1976 yılında çıkarılan 931 sayılı İş Kanunu’ndan başlayarak ferdi ve kolektif iş ilişkilerini düzenleyen kanunların hazırlanmasında görev almış, en son 4857 sayılı İş Kanunu’nu hazırlayan Bilim Kurulu’na üye olarak katılmıştır.

Münir Ekonomi, uzun yıllardan beri çok sayıda Türk ve yabancı sermayeli şirket ve holdingde danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Münir Ekonomi sanat eserleri, arkeolojik eserler ve antika kitap koleksiyoncusudur. Sosyal sorumluluk projelerine ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine etkin biçimde katılmaktadır. İTÜ Vakfı kurucularından ve Mütevelli Heyeti üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Mütevelliler Kurulu başkanı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Müzesi Yönetim Kurulu üyesi, İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Ayvalık Sanat ve Kültür Vakfı kurucularından ve Mütevelli Heyeti üyesi, Sagalassos Vakfı kurucularından, Yönetim Kurulu üyesi ve başkanıdır.

Yukarı