Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu için açık çağrı başvuruları başlıyor

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergileri'nin 16'ncısı, 26 Mayıs-25 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu'nda yer alacak projenin belirlenmesi için iki aşamalı bir açık çağrı yapıyor. Açık çağrının ilk aşaması için son başvuru tarihi 4 Ağustos 2017 olarak belirlendi.

Küratör, tasarımcı, sanatçı, tarihçi, eleştirmen, mimar veya ilgili alanlarda çalışan kişi ve kurumların katılımına açık olan başvurular, iki aşamalı bir değerlendirme sonrasında seçilecek. Başvuruların mimarlık alanındaki güncel sorunları, yeni fikir ve kavramlar üzerinden yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda tartışmaya açabilen, mimarlık kavramlarını alternatif disiplinlerarası yaklaşımlarla keşfedebilen tutarlı bir küratöryel anlatı sunması bekleniyor. İlk aşamaya başvuran projeler, küratöryal temanın geçerliliği, önerilen projenin uygulanabilirliği ve küratöryal ekibin yapısına göre değerlendirilecek.
İki aşamalı bu süreç sonunda seçilecek başvuru sahiplerinin sergiyle ilişkili tüm küratöryel sorumlulukları üstlenmesi, sergiyi Seçici Kurul ve İKSV ekibi ile koordinasyon halinde geliştirmesi amaçlanıyor.

İlk aşama başvuruları için katılımcıların başvuru formuna ek olarak, küratöryel öneriyi açık bir şekilde ifade eden bir metin (en çok 5000 karakter) ve başvuru sahibi veya sahiplerinin ayrıntılı özgeçmişi ve ilgili çalışmalarını gösteren portfolyolarının (Türkçe ve/veya İngilizce, 5 MB'tan küçük, PDF formatında) 4 Ağustos 2017 Cuma akşamı 18.00'e (EDT) kadar yurtdisiprojeler@iksv.org e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor. Yukarıda belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formu ve başvuru koşullarının detayları için linklere tıklayın.

İkinci aşamaya devam etmek üzere üç proje seçilecek ve bu projelerin tema, çalışma yöntemi, küratöryel ekip, yayınlar ve bütçe gibi konularda detaylandırılması istenecektir. Seçilen proje sahiplerine araştırmalarını derinleştirmek için bir hakediş verilecektir. Proje ekipleri Seçici Kurul üyeleri ve İKSV ekibine projelerini sunmak üzere İKSV binasına davet edilecektir.

Türkiye Pavyonu'nda yer alacak proje, Prof. Dr. Sibel Bozdoğan, Levent Çalıkoğlu, Prof. Dr. Arzu Erdem, Prof. Dr. Murat Güvenç, Yeşim Hatırlı, Prof. Dr. Süha Özkan ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli'den oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

Yukarı