Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda yer alacak proje belirlendi

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 28 Mayıs - 27 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu'nda yer alacak proje, iki aşamalı bir açık çağrı değerlendirmesi sonucunda seçici kurul tarafından belirlendi.

Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda, Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu'nun önderliğindeki Hüner Aldemir, Hande Ciğerli, Gökçen Erkılıç, Nazlı Tümerdem ve Yiğit Yalgın'dan oluşan ekibin hazırlayacağı; Namık Erkal ile Cemal Emden'in destekleriyle şekillendirilecek Darzanà başlıklı proje yer alacak.

Bir zamanlar Akdeniz'in ikiz limanları ve iki tersane şehri olan Venedik ve İstanbul'dan esinlenen proje adını, Grek, Latin, Musevi, Arap ve Türk kültürlerinde gemi yapımı için kullanılan deniz girintisi anlamına gelen Darzanà kelimesinden alıyor. Proje, Arsenale ile tarihi İstanbul tersanelerini bienalde bir araya getirmeyi, Venedik'teki bir tersane gözüne İstanbul tersanesini beraberindeki tarihi çağrışımlar, alışverişler, tartışmalar, benzerlikler ve gelecek hayalleriyle birlikte taşımayı amaçlıyor.

Türkiye Pavyonu'ndaki sergi, İKSV'nin koordinasyonunda, Schüco Türkiye ve VitrA'nın eş sponsorluğunda, TC Dışişleri Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye Pavyonu, İKSV'nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla Arsenale'de 20 yıllığına kiralanan uzun süreli mekânda ilk kez 2014 yılında Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde yer aldı.

Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu Seçici Kurulu

Darzanà başlıklı proje, iki aşamalı bir açık çağrı sonucunda seçici kurul tarafından belirlendi. Seçici kurul üyeleri arasında; Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı, Harvard Üniversitesi Tasarım Yüksek Okulu (Graduate School of Design - GSD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Bozdoğan; İstanbul Modern Müzesi Direktörü Levent Çalıkoğlu; Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem; Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Kadir Has Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güvenç; Hatırlı Mimarlık Ltd. Şti. Kurucu Ortağı, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) Üyesi ve ODTÜ Mimarlık Bölümü yarı zamanlı Öğretim Görevlisi Yeşim Hatırlı; Dünya Mimarlık Birliği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süha Özkan ve Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Tanyeli yer alıyor.

Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda yer alacak sergi için yapılan açik çağrının başvuru tarihi 23 Ekim'de sona erdi. Başvuru kriterlerine uyan otuz altı proje arasından dokuz proje ikinci aşamaya davet edildi.

Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu ve Darzanà'nın detayları 2016 yılında açıklanacak.

Mehmet V. KÜTÜKÇÜOĞLU
1967 yılında Zurih'te doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. İsviçre'de başladığı lisansüstü çalışmalarını 1992 yılında Los Angeles'taki SCI-ARC Mimarlık Okulu'nda tamamladı. 1993'de Türkiye'ye dönmeden önce İsviçre'de Calatrava, Wagner, ve Amerika'da Gehry, Johnson & Favaro gibi mimarlarla çalıştı. Mesleki faaliyetlerine paralel olarak yürüttüğü akademik çalışmalar çerçevesinde SCI-ARC, ODTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı'nda Yönetim Kurulu üyesi stüdyo yürütücülüğü yaptı. Kent, mimarlık ilişkisi ve mimarlık mesleği üzerinde yazdığı makaleleri çeşitli mecralarda yayınlandı. İstanbul Deniz Müzesi, İzmir Opera Binası, Yapı Kredi Galatasaray Kültür Merkezi gibi projeler ile TEGET ortaklarından biri olarak profesyonel yaşamını sürdürmektedir.

Ertuğ UÇAR
1971 yılında Antalya'da doğdu. Antalya Lisesi'ni bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını aynı bölümde 1999 yılında tamamladı. Dergi ve gazetelere kent, mimarlık ve tasarım konularında makaleler yazıyor. Yayınlanmış dört öykü kitabı var. 2005-2007 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007-2014 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım stüdyolarında yürütücülük yaptı. VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi sergilerinden ikincisi, "Lütfen Rahatsız Etmeyin"in küratörü oldu. ZKM Karlsruhe ve Siemens Sanat'taki "İstatistiklal" sergilerinin tasarımcılarındandı. İstanbul Deniz Müzesi, İzmir Opera Binası, Yapı Kredi Galatasaray Kültür Merkezi gibi projeler ile TEGET ortaklarından biri olarak profesyonel yaşamını sürdürmektedir.

Feride ÇİÇEKOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden aldığı lisans ve yüksek lisans derecelerinden sonra doktorasını Pennsylvania Üniversitesi'nde 1976'da tamamladı. Philadelphia'daki kentsel yenilemeyi eleştirdiği doktora tezinin ardından Türkiye'de mimarlık alanında başladığı akademik kariyeri 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kesintiye uğradı. Dört yıllık cezaevi sürecinin anılarıyla yazdığı ilk kitabı "Uçurtmayı Vurmasınlar" aynı zamanda ilk senaryosunun temelini oluşturdu. Filmin kazandığı başarı Çiçekoğlu'nu sinemaya yönlendirdi ve yazdığı yeni senaryoların yanı sıra sinemada akademik kariyer yaparak bu alanda profesör oldu. Mimarlıkla bağını koparmayan Çiçekoğlu, özellikle şehir ve sinema ilişkisine yoğunlaştı. 1995-1999 yılları arasında Tarih Vakfı'nın yayınladığı "İstanbul" dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. "Vesikalı Şehir" (2007, Metis) ve "Şehrin İtirazı" (2015, Metis) İstanbul'un sinemadaki temsil biçimlerine odaklanan kitaplarıdır. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde öğretim üyesidir.

Yukarı