2014 Yenilikçi İstanbul mali destek programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Eylül ayında açılacak İKSV Yenilikçilik Merkezi'nin ikinci etkinliği, "Şehrin Ortasında Bir Cevher" başlıklı atölye çalışması, 26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İBB Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleştirilecek olan atölye çalışması için son başvuru tarihi 23 Haziran Pazartesi.

2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında başlayan ve güncel bilgi geçitleri olarak kütüphaneler etrafında diyalog yaratmayı amaçlayan Cevher projesi, İBB Atatürk Kitaplığı'nın geleceğini düşünmeye devam ediyor.

Son yirmi yıl içerisinde bilgi paylaşımı belki de matbaanın icadından bu yana gördüğümüz en büyük evrimsel atlamayı gerçekleştirdi: Bilgi çoğalıyor, değişiyor, bin bir farklı mecra vasıtasıyla önümüze savruluyor. Yüzyıllardır bilgi paylaşımı konusunda büyük bir sorumluluğu üstlenen kütüphaneler ise, artık yeni işlevler yüklenmek zorunda. Cevher projesi İstanbul'un istisnai bir kesişim noktasında yer alan, bu özel yapının olanaklarını keşfetmeyi ve yeni imkanlarla donatmayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda, İKSV Yenilikçilik Merkezi kapsamında kamu yararına açık olacak bir çalışma ve araştırma merkezinin günümüzün değişen koşullarında nasıl kurgulanması gerektiğine ilişkin bir ön çalışma niteliğinde olacak. Çalışma, kolay ulaşılabilir bir bilgi kaynağı üreterek yaratıcı endüstriler hakkında var olan sınırlı paylaşım kapasitesinin en etkin biçimde nasıl arttırılabileceğini sorgulayan bir yol haritası çıkartacak.

"Şehrin Ortasında Bir Cevher" başlıklı atölye çalışmasında Atatürk Kitaplığı'nın kent dokusu içerisindeki yeri üzerine düşünülecek, konuşulacak ve üretilecek. Yürütücülüğünü Alexis Şanal, Ali Taptık ve Okay Karadayılar'ın yapacağı buluşmada katılımcılar farklı kentsel odak noktaları ve öğeler arasındaki ilişkileri irdeleyecek, görseller ve metinler eşliğinde anlatılara dönüştürecekler. Yoğun bir çalışmayla şekillenecek üç günün sonunda oluşacak kitap, kısa sunum ya da poster gibi formatlardaki üretimler ise Atatürk Kitaplığı'nda sergilenecek. Böylece Atatürk Kitaplığı, bir anlamda kendi geleceğine dair imkanlara ev sahipliği yaparak farklı düşüncelerin yankıları ile görüş alanını şimdiden genişletmiş olacak.

Atölye süresince farklı bakış açıları ve sorularla genişletilecek tartışma alanlarından bazıları ise şunlar:

• İBB Atatürk Kitaplığı'nın konumunu farklı kılan nedir?
• İBB Atatürk Kitaplığı hangi kentsel odak noktalarıyla ilişkilidir?
• Bu odak noktaları arasında nasıl bir rol oynayabilir?
• Bu kentsel odak noktaları arasında ulaşım nasıl hikayelendirilebilir?
• İBB Atatürk Kitaplığı'na ulaşırken karşılaşılan sürprizler, fırsatlar ve engeller nelerdir?
• 5, 10 ve 50 yıl içerisinde İBB Atatürk Kitaplığı nasıl gelişecek, İstanbul içindeki konumu neye dönüşecek?

Eğer kentimizin biricik "Cevher"i olan Atatürk Kitaplığı'nın geleceğini bizimle birlikte düşünmek istiyorsanız bir araya gelelim. Atölye katılımcılarının tasarım, mimarlık, şehir planlaması, sosyoloji, tarih ve bilgi ve belge yönetimi gibi alanlarla ilintisi çalışmamızı kolaylaştıracak olsa da, atölye öğrenci veya çalışan tüm İstanbullulara açık. Atölye çalışmasına katılmak isterseniz konuya ilginizin nedenini açıklayan 200 kelimelik bir metni özgeçmişiniz ile birlikte 23 Haziran Pazartesi tarihine kadar cevher@iksv.org adresine gönderiniz.

ATÖLYE PROGRAMI

26 Haziran Cuma
17:00 Ön Buluşma - İBB Atatürk Kitaplığı
Kitaplığın Tanıtımı

27 Haziran Cumartesi
09:30 İBB Atatürk Kitaplığı
10:00 Sunum - Ali Taptık
Aylak Gezintiler Görsel Kesitler
Kent Araştırmaları için Bir Yöntem
Sunum - Okay Karadayılar
İmkanmekan deneyimi
12:00 - 13:00 Grup Tartışması: İmkanlar, Engeller
14:00 - 17:00 Alanda Araştırma ve Gezinti
17:00 - 19:00 Atatürk Kitaplığı'nda yeniden buluşma

28 Haziran Pazar
09:30 Atatürk Kitaplığı
10:00 Sunum - Alexis Şanal
ConstantDynamism: Urban CulturalCenters
11:00 - 13:00 Grup Tartışması: Bulgu ve Belgeleri Değerlendirme
14:00 - 17:00 Görsel Anlatılar için sentez ve seçki
17:00 - 19:00 Genel Değerlendirme

Yukarı