Açık çağrı başlangıcı
8 Mart 2021

Son başvuru
28 Nisan 2021

Sonuçların açıklanması
8 Mayıs 2021

Program dönemi
Mayıs-Ekim 2021

Denemelerin ve görsel belgelerin dijital ortamda paylaşılması
Kasım 2021

Tasarım ve mimarlık alanlarında bilgi ve politika üretiminin önemine inanan İstanbul Tasarım Bienali; Center for Arts, Design, and Social Research ortaklığında sosyal, ekonomik ve çoğunlukla çevresel dirençlilik için yeni araçlar ve sistemler oluşturmak amacıyla jeopolitiğin etkin olarak inceleneceği bir araştırma programına ev sahipliği yapıyor. Programda ikisi ABD’den, ikisi Türkiye’den olmak üzere dört kadın tasarımcı, küratör, araştırmacı ve düşünürle birlikte çalışılacak.

Program bir yandan kadınların, beyaz-olmayanların, LGBTİ+ bireylerin maruz kaldığı baskıyla çevrenin uğradığı tahribat arasındaki bağlantıyı araştırmayı, bir yandan da tasarımın hem yeni süreçler hem de sosyal, politik ve ekolojik çabalardan filizlenen küresel değişiklikler başlatma potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Proje araştırmacıları sınırlar, kurumlar ve disiplinlerarası işbirlikleri yoluyla doğayla farklı bir ilişki kurmaya; tasarım alanında bilgi alışverişini ilerletmeye; doğayla ve tüm türlerle empati kavramı üzerinden, sürdürülebilir bir ortak yaşam kurmaya katkıda bulunmaya çağırıyor. Program, tasarım alanında yalnızca ekolojik değil aynı zamanda mekânsal, politik ve toplumsal dönüşümlere de yol açabilecek kolektif araştırma metodolojilerini, dayanışma ve sorumluluk biçimlerini canlandırmayı hedefliyor.

Araştırma projeleri, İstanbul Tasarım Bienali’nin desteğiyle, araştırmacıların kendi aralarında yapacakları düzenli dijital toplantılarla ve değerlendirme kurulunun yönlendirmeleriyle zenginleşerek Ekim 2021'e dek evrilmeye devam edecek.

Programın sonunda, seçilen araştırma projeleri, İstanbul Tasarım Bienali tarafından yeni bir kamusal araştırma alanı olarak tasarlanacak bir dijital arşivde sergilenecek. Ayrıca denemeler ve görsel araştırmalar içeren bir dijital yayın da hayata geçirilecek.

Seçilen 4 katılımcıya araştırma projelerini başlatmaları ve geliştirmeleri için 1.000’er ABD Doları destekte bulunulacak.

Bu araştırma programı, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin değerli katkılarıyla gerçekleştirilmektir.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Bu açık çağrı yoluyla, Türkiye'den ve ABD'den ikişer kadın katılımcı seçilecektir.

Başvurular ABD ve Türkiye'den çeşitli alanlarda çalışan kadın pratikçi ve düşünürlere (tasarımcı, sanatçı, yazar, küratör, araştırmacı ve akademisyen) açıktır. Araştırma döneminin Mayıs-Ekim 2021 arasında devam etmesi ve proje çıktılarının Kasım 2021'de dijital olarak yayımlanması bekleniyor.

İlgili konular aşağıdaki gibidir ama bunlarla sınırlı değildir: kıtlık, ekolojik kriz, atık sistemleri, maddeselliğin yeni biçimleri, ekofeminizm, çevresel dayanıklılık, döngüsel ekonomi, tarım endüstrisine karşı yerel ekolojiler, ekolojik çatışma ve politikalar, erişim

Başvurular 28 Nisan 2021 saat 23.00’e dek kabul edilecektir.

SEÇİM KRİTERLERİ

Açık çağrıya başvurmak isteyenlerin başvuru formu üzerinden aşağıdaki belgeleri iletmeleri gerekmektedir:

1. İletişim bilgileri (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası ve [varsa] web sitesi adresi).
2. İlgi alanlarını ve araştırma döneminde üzerine çalışılacak konunun kısa tanıtımını da içeren niyet mektubu (En fazla 5000 karakter).
3. Geçmiş projelerden oluşan bir portfolyo (En fazla 10 MB).
4. Adayların nerede yaşadıkları bilgisini de içeren biyografi (En fazla 2500 karakter).

Başvurular, üç üyeden oluşan bir kurul (Deniz Ova, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü; Pelin Tan, sosyolog, sanat tarihçisi, araştırmacı; Dalida María Benfield, Center for Arts, Design, and Social Research Araştırma Programları Direktörü) tarafından değerlendirilecektir.

Programa seçilen araştırmacılar, süreç boyunca, düzenli aralıklarla, değerlendirme kurulu tarafından yönlendirilecek ve desteklenecektir.

Başvuru formu için tıklayın.

Yukarı