İKSV, UNESCO'nun 2012'yi "Itrî Yılı" ilan etmesi nedeniyle, bu büyük Türk bestekârı hakkında uluslararası bir sempozyum düzenliyor. İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, İ.Ü. Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Müdürü ve Türk Müziği İcra Heyeti Şefi Gönül Paçacı'nın danışmanlığında gerçekleştiriliyor.

"Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar" başlıklı sempozyum, 3 Aralık Pazartesi günü
10.00-18.00 saatleri arasında, İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde yer alan Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 17. yüzyılın farklı disiplinler açısından değerlendirileceği bu sempozyumda müzik, felsefe, tarih ve edebiyat gibi alanları ele alan sunumlar yapılacak, Itrî'den yola çıkılarak edebiyat, tarih ve diğer disiplinler açısından 17. yüzyıl dönemi değerlendirilecek.

Müzik, felsefe ve edebiyat gibi alanlarla ilgili konuşmaların yer alacağı sempozyumun ilk bölümünde, Türkiye'nin Osmanlı tarihi alanındaki en önemli uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Genç, Osmanlı'da 17. yüzyılın sosyal ve siyasal yapısı üzerine değerlendirmeler yapacak. Otuz yılı aşkın bir süredir klasik Türk müziğiyle ilgili araştırmalar yapan Türkolog Prof. Dr. Walter Feldman ise Ali Ufkî, Evliya Çelebi ve Kantemir gibi önemli isimlerin de yaşadığı bu dönemdeki müzik formlarının özellikleri ve değişimi üzerine yoğunlaşacak. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Mehmet Kalpaklı'nın dönemin edebiyatı ile ilgili değerlendirmelerinin ardından, müzikolog Ersu Pekin, Itrî ve dönemini tezkîreler ışığında anlatacak. Merkezi Tahran'da bulunan İslam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın dönemin Şark-İslam kültürünü ele alacağı konuşması ise yaklaşık 40 yıldır Fransa'da yaşayan ve Türk müziğini batıya tanıtan, müzikoloji çalışmaları da bulunan ünlü sanatçı ve neyzen Kudsi Erguner'in Itrî ve döneminden günümüze Osmanlı musikisinde yorum farklılıklarını incelemesiyle devam edecek.

Sempozyumda ayrıca, Itrî'nin Klâsik Türk Musikisi repertuarının en yetkin eseri olarak kabul edilen "Neva Kâr"ına ait ses kayıtlarının izleyicilerle paylaşılacağı özel bir bölüm de yer alacak. Neva Kâr'ın farklı ses kayıtları ışığında eskiden yeniye doğru icraları, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün tarafından aleniyet-mahremiyet sorunu açısından incelenecek. Necil Kazım Akses'in "Itrî'nin Neva Kâr'ı Üzerine Büyük Orkestra İçin Scherzo" isimli eseri de yine bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Önder Özkoç tarafından değerlendirilecek.

Proje kapsamında, sempozyumda sunulacak tebliğlerden oluşacak Türkçe ve İngilizce bir yayın da hazırlanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu sempozyum için (0212) 334 08 18 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılması gereklidir.

SEMPOZYUM: ITRΔ VE DÖNEMİNE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞLAR
3 Aralık 2012, Pazartesi / İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi
Moderatör:
Doç. Dr. Namık Sinan Turan, İstanbul Üniversitesi OMAR Müdür Yardımcısı

PROGRAM

Açış Gönül Paçacı,İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı

10.00-10.30 Osmanlı'da 17. Yüzyılın Sosyal ve Siyasal Yapısı
Prof. Dr. Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

10.30-11.00 17. Yüzyılda Müzik Formları: Ali Ufkî, Evliya Çelebi, Kantemir Arasında Itrî
Prof. Dr. Walter Feldman, New York Üniversitesi Abu Dhabi Şubesi Öğretim Üyesi

11.00-11.15 Soru - Cevap

11.15-11.30 Kahve molası

11.30-12.00 17. Yüzyılda Osmanlı'da Edebiyat
Dr. Mehmet Kalpaklı, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı

12.00-12.30 Tezkireler Işığında Itrî ve Dönemi
Ersu Pekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi

12.30-12.45 Soru - Cevap

12.45-14.15 Öğle arası

14.15-15.45 Dinleti: Neva Kâr (Ses kayıtları üzerinden)

Darülelhan kayıtlarından Münir Nurettin Selçuk icrası, TRT kayıtlarından Ulvi Erguner Korosu, Bekir Sıdkı Sezgin, Meral Uğurlu

Modern Neva Kâr İcralarında Aleniyet-Mahremiyet Sorunu
Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Başkanı

Necil Kazım Akses'in "Neva Kâr Üzerine Scherzo"su
Önder Özkoç, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi

15.45-16.00 Kahve molası

16.00-16.30 17. Yüzyılda Şark-İslam Kültürü
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

16.30-17.00 Itrî ve Döneminden Günümüze Osmanlı Musikisinde Yorum Farklılıkları
Kudsi Erguner, Rotterdam Konservatuarı Öğretim Görevlisi

17.00-17.30 Tartışma ve genel değerlendirme

Yukarı