İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul'da Yenilikçi Atölyeler ile Ülkemiz Film Endüstrisi Aktörlerinin Yaratıcılık ve Ticari Başarı Kapasitesinin Geliştirilmesi kapsamında hizmet alımı - Lot 1: Film Geliştirme Eğitimi, Kısa Film Atölyesi ve Fragman Atölyesi Eğitimi için Organizasyon Hizmeti Alınması ve Lot 2: Film Geliştirme Eğitimi, Kısa Film Atölyesi, Fragman Atölyesi Eğitimi ve Kapanış Resepsiyonu için Yeme-İçme Hizmeti Alınması için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası İstanbul Kültür Sanat Vakfı - Nejat Eczacıbaşı Binası Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. No: 5 Şişhane, 34433 İstanbul adresinden veya www.iksv.org ve www.istka.org.tr internet adreslerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz olarak satın alması zorunludur.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 20/03/2017 - 10:30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.iksv.org ve www.istka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 20/03/2017 tarihinde, saat 11:00'da ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı - Nejat Eczacıbaşı Binası Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. No: 5 Şişhane, 34433 İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyası için tıklayın.

Yukarı