İstanbul Tasarım Bienali, Avrupa Birliği'nin “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı”nın desteğiyle ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi (Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe [HfG]) ortaklığında, 8 tasarımcıyı İstanbul'da ağırlayacak.

Yapılan açık çağrıya gelen çok sayıdaki başvuru, üç üyeden oluşan kurul (Deniz Ova, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü; Mevce Çıracı, tasarımcı, FIELDS ortağı ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi; Jan Boelen, tasarım, mimari ve çağdaş sanat alanlarında çalışan küratör ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi [HfG] Rektörü) tarafından değerlendirildi.

Camekân programının Türkiye'den 4 katılımcısı Yılmaz Şahser, Kusay Tatlı, Elif Sarıgüzmen, Hanieh Fatouraee olarak belirlenirken, Avrupa'dan programa seçilen 4 kişi ise Jannik Lang, Clemens Lauer, Pia Matthes, Kathrin Rüll oldu.

Camekân, aynı dönem içinde (dördü Türkiye'den, dördü Avrupa'dan olmak üzere) sekiz mentor/eğitmen/uzmanı, ikişer hafta boyunca İstanbul'da konuk edecek. Davet edilen mentorlar, yaratım süreci boyunca eşleştirilecekleri genç tasarımcılarla/sanatçılarla, uygulamalarını ve araştırmalarını tartışmak üzere düzenli olarak buluşacaklar. Program ayrıca mentorlar tarafından verilecek sekiz açık ders ile de zenginleştirilecek.

>> Program ayrıntıları için tıklayın.

Programın çıktıları, Mart 2022'de izleyiciyle buluşacak

Camekân, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.

Yukarı