İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul'da İKSV Yenilikçilik Merkezi Kurulumu Projesi için bir yayın alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhale kapsamında teklif bedelinin %3 oranında geçici teminat talep edilmektedir.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No: 5 Şişhane 34433 İstanbul adresinden, İKSV web sitesinden ve www.istka.org.tr 'den temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 06/05/2015 - 10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; İKSV web sitesi ve www.istka.org.tr'de yayınlanacaktır.

Teklifler, 06/05/2015 tarihinde, saat 10:00'da ve Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No: 5 Şişhane 34433 İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

YEN-39 İhale Dosyası

Yukarı