2018 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvuruların 28 Eylül Cuma saat 17.00’ye kadar İKSV’ye ulaştırılması (Nilay Kartal dikkatine, Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Cad. No: 5, 34433 Şişhane, Beyoğlu, İstanbul) gerekmektedir. Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından roman ve öykü alanındaki nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek ve ödüllendirmek üzere konumlandırılmıştır.

1. Başvuru İlânı, Süresi ve Yöntemi

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular her yıl İKSV tarafından ilân edilecek tarih aralığında kabul edilir.

Duyurular İKSV internet sitesi, İKSV sosyal paylaşım ağ sayfaları veya medya kanalıyla ya da kurum ve kuruluşlara gönderilecek yazılar gibi İKSV tarafından belirlenecek her türlü yolla yapılabilir.

Başvurular yayınevleri veya çevirmenler tarafından, internet sitesindeki başvuru formu eksiksiz şekilde doldurularak, İKSV Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresine taahhütlü posta yoluyla yapılabilir.

Başvuru Adresi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No.5
Şişhane 34433 İstanbul
E-posta: tshbasvuru@iksv.org

2. Başvuru Koşulları
 • Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılır.
 • Çeviri eserin, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş ve ISBN numarası almış bir yayın olması gerekmektedir.
 • Yayınevleri en fazla üç çeviri eser ile başvuruda bulunabilir.
 • Başvurular İKSV tarafından ilân edilecek tarih aralığında kabul edilir.
 • Adayların daha önce Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanmamış olmaları zorunludur.
 • Seçici Kurul tarafından aday önerileri yapılabilir.
 • Gönderilen başvuru dosyaları iade edilmez.

Tüm adaylar Seçici Kurul üyeleri tarafından değerlendirilir. Bu koşulları taşımayan başvurular/öneriler yapılmamış sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.

Başvurular/öneriler, sadece alındıkları başvuru dönemi için değerlendirilecek olup, süresinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yine mevcut başvurular ödülün sürmesi durumunda daha sonraki dönemlerde hiçbir şekilde dikkate alınmaz.

3. Gerekli belgeler
 • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
 • Aday çevirmenin biyografisi.
 • Ödüle aday çeviri esere ait 6 adet kitap.
 • Eserin orijinal dildeki kopyası (yalnızca basılı olarak kabul edilir).
 • Başvuru yayınevi tarafından yapılıyor ise çevirmenin imzalı onay belgesi.
4. Değerlendirme

Yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılan başvurular ve -varsa- Seçici Kurul üyelerinden gelen öneriler, İKSV Yönetim Kurulu tarafından atanan Seçici Kurul tarafından başvuru süresi bitiminde Kurul’un İKSV tarafından tayin edilecek çalışma prensibi çerçevesinde ve İKSV tarafından yeni tarihler belirlenmedikçe Kasım ayı içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Kazanan, ilkesel olarak Aralık ayında açıklanır. Sonuçlar, İKSV Yönetim Kurulu’nun onayı ardından ödülü kazanan kişiye yazılı olarak bildirilir. Ayrıca İKSV resmi internet sitesi, İKSV resmi sosyal paylaşım ağları ve medya kanallarından duyurulur. Ödül, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul tarafından kazanan çevirmene takdim edilir.

5. Ödül

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü İKSV tarafından, her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, ödülü daha önce almamış bir kişiye 4. maddedeki Seçici Kurul değerlendirmesi ve İKSV Yönetim Kurulu onayı ile verilir. Ödül tutarı 15.000 TL’dir.

6. Seçici Kurul

2017-2018 yıllarında görev yapacak Seçici Kurul Doğan Hızlan (Başkan), Sevin Okyay, Yiğit Bener, Ayşe Sarısayın ve Kaya Genç’ten oluşmaktadır.

Yukarı