Türkiye’nin Kültür Politikaları Raporu yayımlandı

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen kültür politikalarının gözden geçirilmesi programı kapsamında Türkiye’nin kültür politikalarına dair bir rapor hazırlandı.

İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ulusal kültür politikaları raporu, ikinci bölümünde ise beş bağımsız uzmanın Türkiye’nin kültür politikalarını gözden geçirerek hazırladığı değerlendirme raporu yer alıyor.

Türkiye’nin kültür politikası alanında yaşadığı zorluklar ve ortaya çıkan imkânlara dair ayrıntılı bir değerlendirme sunan bu iki rapora Avrupa Konseyi’nin resmi internet sitesi'nden ulaşabilirsiniz.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları TÜSEV’in 2013 Yılı İzleme Raporu'nda yer aldı

“Sivil Toplum İzleme Raporu 2013” adlı belgenin, kültür politikalarını kamu-STK ilişkileri ekseninde değerlendirdiği başlıkta İKSV çalışmaları da yer aldı. İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Sivil Toplum İzleme Projesi, senelik olarak yayımlanan İzleme Raporları aracılığıyla Türkiye’de sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri, alanın güçlü yanları ve etkisini önceki yılların bulgularıyla karşılaştırmalı olarak ele alıyor. Raporda Türkiye’de sivil toplumun durumu yasal çalışmalar, uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma başlıkları altında inceleniyor ve öneriler sunuluyor. Raporun ilgili kısmına buradan erişebilirsiniz.

Sanat Dünyamız dergisinin işbirliğiyle sanat eğitimi yeniden tartışmaya açılıyor

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Sanat Dünyamız dergisinin Temmuz-Ağustos sayısının konusu sanat eğitimi oldu. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında çıkan Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek başlıklı raporun yazarları Özlem Ece ve Zülal Fazlıoğlu Akın ile Mine Haydaroğlu’nun editörlüğünü yaptığı dosyaya akademisyenler, sanatçılar ve alanın uzmanları farklı bakış açılarını yansıtan yazılarıyla katkıda bulundular. Dergi, Temmuz ayı ortasından itibaren kitabevlerinde satışa sunuldu. Dosyaya yazılarıyla katkıda bulunanlar şu isimler oldu: Mine Haydaroğlu, Özlem Ece & Zülal Fazlıoğlu Akın, Asu Aksoy, Tamer Levent, Eric Booth, Ali Osman Alakuş, Vedat Özsoy, Dionne Custer Edwards, InSul Kim, Emre Zeytinoğlu, Nazlı Pektaş & Jale N. Erzen (röportaj).

"Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar" kitabı yayımlandı

İKSV, Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin 300. ölüm yıldönümünün UNESCO tarafından 2012 kutlama programına alınması vesilesiyle, büyük bestekârın hayatını ve müziğini farklı açılardan ele alan bir sempozyum düzenledi. İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OMAR) işbirliği ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle 3 Aralık 2012 günü İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar” başlıklı sempozyumda sunulan bildirileri bir araya getiren kitap 2013 yılında yayımlandı.

Bu konudaki bilgi birikimine önemli bir katkıda bulunan kitapta; Kudsi Erguner, Walter Feldman, Mehmet Genç, Mehmet Kalpaklı, Mahmud Erol Kılıç, Süleyman Seyfi Öğün, Önder Özkoç, Gönül Paçacı ve Ersu Pekin’in yazıları yer alıyor.

Yukarı