Kapat
Gönderiliyor...
OCA
21

İKSV, hedeflerine ulaşmada destek veren tüm kurum ve kuruluşları yanında görmekten heyecan ve mutluluk duyuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul'daki sanatseverlere sunmak, Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak ve İstanbul'u uluslararası kültür-sanat platformunun önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 1973 yılında kuruldu.

40 yılı aşkın süredir İKSV tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar, sanatseverlerin ilgisiyle birlikte, sanatı ve İKSV’yi her daim destekleyen sponsor kurumlar sayesinde mümkün oldu. İKSV’nin destekçileri arasında yer alan tüm kurumlar, bugün de, kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmaların finansmanında önemli bir rol üstleniyorlar.

Kültür-sanat sponsorluğunu Türkiye'ye yerleştiren ilk kurum olan İKSV'nin etkinliklerine katkıda bulunarak seçkin projelerin gerçekleştirilmesini sağlayan kuruluşlar, toplumsal sorumluluk duygusuyla ve İstanbullu olma bilinci ile İstanbul'un kültür ve sanat yaşamının zenginleşmesine destek oluyorlar.

İKSV, güçlü bir motivasyona sahip deneyimli kadrosunun sürdürdüğü ekip çalışmasıyla, 90'lı yıllara kadar alanında öncülük misyonunu yürüttü. Yurtiçinde kazandığı saygınlıkla önemli bir izleyici kitlesine ulaşarak kamu desteğinden yararlandı; yurtdışında kazandığı saygınlık aracılığıyla da sanatçı kaynaklarıyla iletişimde yüksek erişim-katılım oranına erişti. Tanıtım faaliyetleri iç ve dış basın tarafından desteklenen İKSV, festival etkinliklerinin yüksek standardı, organizasyonlardaki başarısı ve tüm bunların kamuoyundaki yansımalarıyla sponsor kurumların güvenini kazandı.

İKSV ve İstanbul Festivalleri

Cumhuriyet'in 50. kuruluş yıldönümü olan 1973 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın önderliğinde 14 kuruluşun katılımıyla hayata geçirilen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul Festivali adı altında etkinliğine başlayan ve bugün alanlarında dünyaca kabul görmüş dört uluslararası festival ile iki bienal düzenliyor.

İKSV Film, Tiyatro, Müzik, Caz Festivalleri, İstanbul Bienali ve İstanbul Tasarım Bienali’nin yanı sıra; daha genç ama kalıcı olmaya aday Filmekimi ve yenilikçi çizgisiyle farklı sanat alanlarını buluşturan bir mekân olan Salon İKSV ile İstanbul'un kültür ve sanat hayatına canlılık katıyor. İstanbul'un kapılarını kültürel ve sanatsal değerleriyle dünyaya açarak bu alandaki evrensel değerlerle kentimizi ve doğal olarak ülkemizi besleyen İstanbul Festivalleri ve Bienalleri, kuruluş amacı ve prensiplerini sürekli güncelleştirerek izleyen yıllarda da ödün vermeden sürdürmeye devam edecek.

İKSV'nin üstlendiği uluslararası düzeydeki bu etkinlikler ve projeler yüksek maliyetlerle gerçekleştiriliyor. Kâr amacı gütmeyen bir kurum olan İKSV, ekonomik şartlara bağlı olarak değişen devlet desteğinin dışında bütçesinin % 60-65'ini sponsorların katkılarıyla karşılıyor.

 

İKSV’yi destekleyen kurum ve kuruluşların tanıtım ve pazarlama gereksinim ve stratejilerine göre şekillendirilen sponsorluk programı aşağıdaki kategorilerden oluşuyor:

Resmi Sponsorluk: İKSV’ye en az bir yıl boyunca, bulunduğu sektörle ilintili olarak tüm festivallerde destek ve hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlara Resmi Sponsor unvanı verilir. Resmi Sponsorların unvan ve logoları tüm iletişim çalışmalarında festivallerle birlikte kullanılır. Söz konusu kuruluşlar, sektörlerine göre, İKSV'nin resmi taşıyıcısı, resmi bankası, resmi oteli vb. şeklinde sınıflandırılırlar. Sponsorluk programının başladığı 1995 yılından bu yana destek veren kurumlar arasında The Marmara, Renault, Emlak Bankası, Koçbank, Finansbank ve Türk Havayolları yer almaktadır. İKSV’nin 2014 yılı resmi sponsorları, Resmi İletişim Sponsoru Vodafone, Resmi Taşıyıcı Sponsoru DHL ve Resmi Konaklama Sponsoru Martı İstanbul Hotel’dir.

Festival/Bienal Sponsorluğu: Bu kategorideki kuruluş, bir festivalin veya bienalin ana sponsoru konumundadır. Festival/bienal ile ilgili tüm mecralarda (yayınlar,  basılı ve dijital medya, mekân donatımı ve iletişim çalışmaları) unvan veya logo ile yer alır. İstanbul Film Festivali'nin sponsorluğunu Akbank, İstanbul Tiyatro Festivali’nin sponsorluğunu Opet-Aygaz- Tüpraş, İstanbul Müzik Festivali'nin sponsorluğunu Borusan Holding ve İstanbul Caz Festivali'nin sponsorluğunu Garanti Bankası yapmaktadır. İstanbul Bienali'nin sponsoru Koç Holding, İstanbul Tasarım Bienali’nin eş sponsorları arasında ise Vitra yer almaktadır.

Film Festivali Tema Sponsorluğu: Film Festivali programını oluşturan bölümlerden birine destek sağlayan kuruluş tema sponsorluğunu üstlenmiş olur ve festivalin tanıtıcı faaliyetlerinde bu unvan ile yer alır. Her tema 3-20 filmden oluşmakta ve her film 2-3 seans gösterime girmektedir.

Müzik/Caz/Tiyatro Festivalleri Gösteri Sponsorluğu:  Müzik ve Caz Festivali programlarında yer alan bir konserin veya Tiyatro Festivali programında yer alan bir topluluğun gösterilerinin gerçekleştirilmesine destek sağlayan kuruluş gösteri sponsorluğunu üstlenmiş olur ve festivalin tanıtıcı faaliyetlerinde bu unvan ile yer alır.

Bienal Özel Proje Destekçiliği: İstanbul Bienali’ne katılan bir sanatçının ürettiği projeye destek sağlayan kuruluş bienal kapsamında “Özel Proje Destekçisi” unvanına sahip olur ve bienalin tanıtıcı faaliyetlerinde bu unvan ile yer alır.

Medya Sponsorluğu: İKSV'nin tüm reklam kampanyası bu sponsorluk bağlamında gerçekleşmektedir. Kendi içinde basın, TV, dergi ve radyo sponsorları olarak ayrılan medya sponsorluğunun temeli, İKSV'nin duyurularını ücretsiz olarak yayınlama esasına dayanan bir destektir. Medya sponsorları, bir sene boyunca düzenlenecek tüm etkinlikler için sponsorluk yapmaktadır.

Servis Sponsorluğu: İKSV'nin festivaller ve bienaller sırasında ihtiyaç duyduğu hizmetleri ücretsiz olarak sağlayan kuruluşlar “Servis Sponsoru”  olarak adlandırılır. İKSV’nin 2014 yılında servis sponsorları Zurich Sigorta, GFK, directComm ve AGC’dir.

Sponsor kuruluşlar, İKSV’nin kurumsal kimlik prensipleri doğrultusunda belirlenen sponsorluk kategorileri aracılığıyla marka ve kurum imajına yönelik iletişim çalışmalarını geniş festival kitlelerine ulaştırma imkânına sahip olurlar. İKSV tarafından destek verilen etkinliğin ilgili iletişim mecralarında sağladığı görünürlükle kuruluşun tanıtım ve iletişimi sağlanırken, sponsor tarafından kendi iletişim kanallarını kullanılarak bu işbirliği daha verimli hale getirilebilir. İKSV Sponsorluk Programı, sponsor kuruluşun, kendi iletişim ve pazarlama ihtiyaçlarına uygun olarak işbirliği içerisinde sponsora özel olarak kurgulanan proje yönetimi stratejisiyle en etkili şekilde hedef kitleye ulaşmasını sağlar. İKSV bünyesindeki hem festival hem de kurumsal departmanlar (medya ilişkileri, pazarlama ve prodüksiyon)  yapılan işbirliğinin başarısı için gerekli desteği sağlar. Yapılan sponsorluk ile marka arasında örtüşmenin sağlanması, hedef kitleye etkili bir biçimde ulaşabilmek açısından önem taşımaktadır.

İKSV ve destekçilerine büyük yararlar sağlayan bu ilişki, İstanbul ve Türkiye’nin kültür-sanatı hayatı için de aynı ölçüde önem taşımaktadır. Ekonomik koşulların sürekli değişkenlik gösterdiği ülkemizde nitelikli sanat etkinliklerinin kalitesinden ödün vermeden sürdürülebilmesi için bu ilişkinin uzun soluklu olması esastır. 

Kültür ve sanatın bir ülkenin bireyleri ve kurumlarının gelişmesindeki temel taşlardan biri olduğu gerçeğinden hareketle aydın, kültür bilinci taşıyan ve değerlerine sahip çıkarak zamana uygun bir şekilde kendini yenileyen bir toplum için sizleri de İKSV’ye destek olmaya çağırıyoruz.

Ayrıntılı bilgi için:
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Sponsorluk Departmanı
(212) 334 07 00
sponsor@iksv.org

5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununu( Sponsorluk Teşvik Yasası ) nedir?[1]

14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve 21 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (Sponsorluk Yasası)

Bu yasaya göre genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar veya bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruşlar tarafından  yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerle ilgili harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor.

[1] T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, URL: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44790/sikca-sorulan-sorular.html, Erişim Tarihi: 25.12.2013

Bu yasaya göre:
• İKSV’ye destek olan kuruluş ve kişiler, vakıf makbuzumuz karşılığında bağış olarak yaptıkları katkı tutarlarını Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarından tümüyle indirebilmektedirler.
• Vakfımıza, Bakanlar Kurulu Kararıyla “Kamuya Yararlı Vakıf” olarak addedilerek vergi muafiyeti  tanınmış olup ayrıca yaptığı festival ve etkinlikleri Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bu nedenle vergi kanunlarına göre yapılan katkılar bağış adıyla bile olsa herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın vergi matrahından indirilebilir. (GVK Md.89 ; KVK Md:10)