Kapat
Gönderiliyor...
MAY
24

Medya İlişkileri Yöneticisi

Medya İlişkileri Direktörü’ne doğrudan bağlı olarak görev alacak Medya İlişkileri Yöneticisi’nin temel sorumlulukları arasında;

• İKSV’nin temel amaçları doğrultusunda medya iletişiminin yönetilmesi,
• İKSV etkinliklerinin medyada etkin biçimde yer almasının sağlanması,
• İKSV medya stratejilerinin ve bütçelerinin ilgili ekiplerle oluşturulması,
• Ulusal ve uluslararası basını yakından takip ederek, yeni iletişim mecralarının geliştirilmesi,
• İKSV’nin tüm birimleriyle medya mensupları arasındaki koordinasyonun sağlanması,
• Düzenlenecek basın toplantıları ve basın buluşmaları gibi operasyonel işlerin yönetilmesi,
• İKSV faaliyetleri ve etkinlikleriyle ilgili iletişim stratejilerinin geliştirilmesi

yer almaktadır.

Eğer;

• Benzeri bir alanda en az 8 yıllık tecrübeniz varsa,
• Kültür-sanat alanında iletişim ağınız varsa ve ilgiliyseniz,
• En az üniversite mezunuysanız,
• İngilizceye ve tercihen ikinci bir yabancı dile çok iyi derecede hâkimseniz,
• MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabiliyorsanız

başvurularınızı bekliyoruz. Özgeçmişinizi, ön yazınızla birlikte insan.kaynaklari@iksv.org adresine gönderebilirsiniz.

Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Mayıs ayında görüşmeye davet edilecektir.

Grafiker (İstanbul Bienali)

15. İstanbul Bienali ekibinde görev alacak Grafikerin temel sorumlulukları arasında;

• Bienal çalışmaları kapsamında gerekli gazete ve dergi ilanlarının hazırlanması,
• Bienal mekânlarındaki iç ve dış donatım malzemelerinin grafik çalışmalarının hazırlanması,
• Föy, broşür, afiş ve poster gibi basılı malzemelerin tasarım uygulamasının yapılması,
• Basılı malzemelerin (kitap, rehber, çizelge vb.) tasarım uygulamalarının ve baskı öncesi hazırlığının yapılması

yer almaktadır.

Grafiker, İstanbul Bienali’nin Grafik Tasarımcısı ile birlikte çalışacak ve Haziran-Eylül 2017 döneminde tam zamanlı görev yapacaktır.

Eğer;

• Üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarım bölümlerinden mezunsanız,
• Grafik tasarım alanında en az 2 yıllık deneyiminiz varsa,
• Mac işletim sistemine hâkimseniz,
• Adobe Illustrator, InDesign ve Photoshop programlarını etkin kullanabiliyorsanız,
• İngilizceye çok iyi derecede hakimseniz,
• MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabiliyorsanız

başvurularınızı bekliyoruz.

Özgeçmişinizi, ön yazınızla birlikte insan.kaynaklari@iksv.org adresine gönderebilirsiniz.

Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Mayıs ayı içinde görüşmeye davet edilecektir.

Sponsorluk İlişkileri Asistanı

Sponsorluk Programı departmanında tam zamanlı görev alacak Sponsorluk İlişkileri Asistanı’nın temel sorumlulukları arasında;

• İKSV etkinlikleri için yapılan sözleşmelerin hazırlanması, imza takibinin yapılması ve dosyalanması,
• Etkinlik broşürü ve kataloglarının ilgili kişi ve kurumlara gönderilmesi,
• İKSV’nin düzenlediği tüm etkinlik ve faaliyetlerin sponsorluk özelindeki raporlarının hazırlanması,
• Basılı malzemelerin ilgili birimlerle oluşturulmasına destek olunması,
• Etkinlik mekânlarında sponsorla ilgili operasyonel süreçlerin denetlenmesi,
• İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde sponsor olabilecek kurumların araştırmalarının yapılması

yer almaktadır.

Eğer;

• En az üniversite mezunuysanız,
• Tercihen benzeri alanda deneyim sahibiyseniz,
• İngilizceye çok iyi derecede hakimseniz,
• MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabiliyorsanız

başvurularınızı bekliyoruz.

Özgeçmişinizi, ön yazınızla birlikte insan.kaynaklari@iksv.org adresine gönderebilirsiniz. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Mayıs ayında görüşmeye davet edilecektir.

Nakliye Asistanı (İstanbul Bienali)

15. İstanbul Bienali ekibinde görev alacak Nakliye Asistanının temel sorumlulukları arasında;

• Bienalde sergilenecek eserlerin yurtdışı ve yurtiçi nakliye işlemlerinin takip edilmesi,
• Sergilenecek eserlerin sigorta işlemlerinin yapılması,
• Eserlerin durum raporlarının hazırlanması,
• Eser yerleştirme koordinasyonun yapılması,
• Nakliye ve sigortayla ilgili yazışmaların yapılması ve gerekli koordinasyonun sağlanması,
• Geri dönüş nakliyesinin gerçekleştirilmesi,
• Bienalin genel programının takip edilmesi

yer almaktadır.

Nakliye Asistanı, Mayıs-Aralık 2017 döneminde tam zamanlı görev yapacaktır.

Eğer;

• En az üniversite mezunuysanız,
• İngilizceye çok iyi derecede hakimseniz,
• MS Office uygulamalarına hakimseniz,
• Koordinasyon ve takip becerileriniz yüksekse,
• Benzeri alanda deneyiminiz varsa,
• Gelişmiş sözlü / yazılı iletişim becerilerine ve yerel / uluslararası birçok farklı paydaşla aynı zamanda çalışabilme yeteneğine sahipseniz,

başvurularınızı bekliyoruz.

Özgeçmişinizi, ön yazınızla birlikte insan.kaynaklari@iksv.org adresine gönderebilirsiniz. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Mayıs ayı içinde görüşmeye davet edilecektir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali’ni düzenliyor. İKSV’nin bugüne kadar düzenlemiş olduğu on dört bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

15. İstanbul Bienali, 16 Eylül–12 Kasım 2017 tarihleri arasında “iyi bir komşu” başlığıyla gerçekleştirilecek. Bienalin küratörlüğünü Elmgreen & Dragset sanatçı ikilisi üstleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

 

Ofis Asistanı (İstanbul Bienali)

15. İstanbul Bienali ekibinde görev alacak Ofis Asistanının temel sorumlulukları arasında;

• Ödünç alma sözleşmelerinin hazırlanmasına destek verilmesi,
• Bienalin genel programının takip edilmesi,
• Sanatçı projeleriyle ilgili araştırmalara destek verilmesi,
• Küratöryel araştırmalara destek verilmesi,
• Sergi Koordinatörü ve Sergi Küratörüne farklı çalışmalarda asistanlık edilmesi

yer almaktadır.

Ofis Asistanı, Temmuz - Aralık 2017 döneminde tam zamanlı görev yapacaktır.

Eğer;

• En az üniversite mezunuysanız,
• İngilizce ve Türkçeye çok iyi derecede hakimseniz,
• Ms Office uygulamalarına hakimseniz,
• Güncel sanat alanına ilgiliyseniz,
• Benzeri alanda en az iki yıllık deneyiminiz varsa,
• Gelişmiş sözlü / yazılı iletişim becerilerine ve yerel / uluslararası birçok farklı paydaşla aynı zamanda çalışabilme yeteneğine sahipseniz

başvurularınızı bekliyoruz.

Özgeçmişinizi, ön yazınızla birlikte insan.kaynaklari@iksv.org adresine gönderebilirsiniz. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Mayıs ayı içinde görüşmeye davet edilecektir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali’ni düzenliyor. İKSV’nin bugüne kadar düzenlemiş olduğu on dört bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

15. İstanbul Bienali, 16 Eylül–12 Kasım 2017 tarihleri arasında “iyi bir komşu” başlığıyla gerçekleştirilecek. Bienalin küratörlüğünü Elmgreen & Dragset sanatçı ikilisi üstleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Prodüksiyon Sorumlusu (İstanbul Bienali)

15. İstanbul Bienali ekibinde görev alacak Prodüksiyonu Sorumlusunun temel sorumlulukları arasında;

• Bienalin gerçekleşeceği mekânlarda prodüksiyon çalışmalarının takibinin yapılması,
• Bienal mekânlarında planlamaların çıkarılması,
• Eser yerleştirme koordinasyonlarının yapılması,
• Yemek, temizlik ve güvenlik şirketleriyle iletişimin sağlanması,
• Nakliye ve sigortayla ilgili işlerin koordinasyonunun sağlanması,
• Sergi Koordinatörüne destek verilmesi,
• Bienalin genel programının takip edilmesi

yer almaktadır.

Prodüksiyon Sorumlusu, Mayıs-Eylül 2017 döneminde tam zamanlı görev yapacaktır.

Eğer;

• En az üniversite mezunuysanız,
• İngilizceye çok iyi derecede hakimseniz,
• MS Office uygulamalarına hakimseniz,
• Güncel sanat alanına ilgiliyseniz,
• Benzeri alanda en az üç yıllık deneyiminiz varsa,
• Gelişmiş sözlü / yazılı iletişim becerilerine ve yerel / uluslararası birçok farklı paydaşla aynı zamanda çalışabilme yeteneğine sahipseniz

başvurularınızı bekliyoruz.

Özgeçmişinizi, ön yazınızla birlikte insan.kaynaklari@iksv.org adresine gönderebilirsiniz. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Mayıs ayı içinde görüşmeye davet edilecektir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali’ni düzenliyor. İKSV’nin bugüne kadar düzenlemiş olduğu on dört bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

15. İstanbul Bienali, 16 Eylül–12 Kasım 2017 tarihleri arasında “iyi bir komşu” başlığıyla gerçekleştirilecek. Bienalin küratörlüğünü Elmgreen & Dragset sanatçı ikilisi üstleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Sergi Kurulum Asistanları (İstanbul Bienali)

Sergi Kurulum Gönüllüleri, 15. İstanbul Bienali’nin hazırlık süresince mekân sorumluları ile koordine olarak eserlerin üretim ve kurulum çalışmalarına destek olacaktır.

Eğer;

• Ağustos - Eylül 2017 tarihlerinde tam zamanlı görev almaya uygunsanız,
• Üniversite öğrencisi veya üniversite mezunuysanız,
• İyi düzeyde İngilizce konuşabiliyorsanız,
• Güncel sanat alanına ilginiz varsa,
• Eser üretimi ile ilgili ihtiyaç duyulacak malzeme bilgisine sahipseniz,
• Güçlü iletişim ve koordinasyon becerilerine sahipseniz,
• Değişken çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyorsanız

başvurularınızı bekliyoruz.

Bienal için oluşturulacak ekip, ihtiyaçlar dâhilinde yıl boyunca gerçekleşecek diğer İKSV etkinliklerinde de görev alabilecek. Ücretlendirme ise günlük bazda yapılacak.

Not: İlan yeterli başvuru alındığında kapanacak ve başvurular bu tarihten sonra değerlendirilecek. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Temmuz ayında görüşmeye davet edilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali’ni düzenliyor. İKSV’nin bugüne kadar düzenlemiş olduğu on dört bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

15. İstanbul Bienali, 16 Eylül–12 Kasım 2017 tarihleri arasında “iyi bir komşu” başlığıyla gerçekleştirilecek. Bienalin küratörlüğünü Elmgreen & Dragset sanatçı ikilisi üstleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Başvur

Host / Hostes (İstanbul Caz Festivali)

Host ve Hostes ekibinin temel sorumlulukları, 24. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki etkinlik mekânlarında izleyicilerin giriş ve çıkışlarının düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak, ilgili ekip sorumlusunun koordinasyonuyla izleyicilere yerlerini göstermek ve etkinlik ile ilgili soruları cevaplayıp gerekirse festival ekibine yönlendirmektir.

Eğer;

• 4 – 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında görev almaya uygunsanız,
• Üniversite öğrencisi veya üniversite mezunuysanız,
• İyi düzeyde İngilizce konuşabiliyorsanız,
• Güçlü iletişim ve koordinasyon becerilerine sahipseniz,
• Değişken çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyorsanız

başvurularınızı bekliyoruz.

Festival için oluşturulacak ekip, ihtiyaçlar dâhilinde yıl boyunca gerçekleşecek diğer İKSV etkinliklerinde de görev alabilecek. Ücretlendirme ise günlük bazda yapılacak.

Not: İlanımız, yeterli başvuru alındığında kapanacak ve başvurular bu tarihten sonra değerlendirilecek. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Haziran ayında görüşmeye davet edilecekler.

İstanbul Caz Festivali, caz ve caza komşu türlerin en nitelikli örneklerini programında barındıran, müzikaliteden ödün vermeden güncelliği takip eden çizgisi ile yıllardır müzikseverlerin ilk tercihi. Festival, programında uluslararası ölçekte projeler kadar Türkiye’de üretilen yapımlara da yer vererek Türkiye’de caz müziğinin gelişmesini destekliyor, seçkin projeler ile yerli ve yabancı sanatçıları izleyiciler ile buluşturuyor. 24. İstanbul Caz Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Başvur

Sanatçı Asistanı (İstanbul Caz Festivali)

Sanatçı Asistanı’nın temel sorumlulukları 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında ekip koordinatörünün liderliğinde yurt dışından gelecek sanatçılara, ziyaretleri süresince (havaalanı transferleri, otel işlemleri, şehir içi transferleri ve diğer gerekli konularda) eşlik etmek ve festival ekibiyle koordinasyonlarını sağlamaktır.

Eğer;

• 3 – 21 Temmuz 2017 tarihleri arasında görev almaya uygunsanız,
• Üniversite öğrencisi veya üniversite mezunuysanız,
• İngilizce başta olmak üzere, en az bir yabancı dili çok iyi düzeyde konuşabiliyorsanız,
• İstanbul’u çok iyi biliyorsanız,
• Güçlü iletişim ve koordinasyon becerilerine sahipseniz,
• Değişken çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyorsanız

başvurularınızı bekliyoruz.

Festival için oluşturulacak ekip, ihtiyaçlar dâhilinde yıl boyunca gerçekleşecek diğer İKSV etkinliklerinde de görev alabilecek. Ücretlendirme ise günlük bazda yapılacak.

Not: İlanımız yeterli başvuru alındığında kapanacak ve başvurular bu tarihten sonra değerlendirilecek. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Haziran ayında görüşmeye davet edilecekler.

24. İstanbul Caz Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

İstanbul Caz Festivali, caz ve caza komşu türlerin en nitelikli örneklerini programında barındıran, müzikaliteden ödün vermeden güncelliği takip eden çizgisi ile yıllardır müzikseverlerin ilk tercihi. Festival, programında uluslararası ölçekte projeler kadar Türkiye’de üretilen yapımlara da yer vererek Türkiye’de caz müziğinin gelişmesini destekliyor, seçkin projeler ile yerli ve yabancı sanatçıları izleyiciler ile buluşturuyor. 24. İstanbul Caz Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Başvur

Sanatçı Asistanı (İstanbul Bienali)

Sanatçı Asistanlarının temel sorumlulukları, 15. İstanbul Bienali öncesi ve süresince yurtdışından gelecek sanatçıları karşılamak, onlara İstanbul'da kaldıkları süre boyunca eşlik etmektir. Sanatçıların eser üretimi ile ilgili araştırmalarına destek olur, sanatçıların işlerinin kurulumuna destek olur, sanatçıların Bienal Koordinatörleri tarafından verilen program ve bilgiler dahilinde hareket etmelerini sağlar, Koordinatörleri oluşabilecek acil durumlardan haberdar ederler.

Eğer;

• Ağustos - Eylül 2017 tarihleri arasında görev almaya uygunsanız,
• Üniversite öğrencisi veya üniversite mezunuysanız,
• İngilizceyi çok iyi düzeyde konuşabiliyorsanız,
• Güncel sanat alanına ilginiz varsa,
• Eser üretimi ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak malzeme bilgisine sahipseniz,
• Güçlü iletişim ve koordinasyon becerilerine sahipseniz,
• Değişken çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyorsanız

başvurularınızı bekliyoruz.

Bienal için oluşturulacak ekip, ihtiyaçlar dâhilinde yıl boyunca gerçekleşecek diğer İKSV etkinliklerinde de görev alabilecek. Ücretlendirme ise günlük bazda yapılacak.

Not: İlan yeterli başvuru alındığında kapanacak ve başvurular bu tarihten sonra değerlendirilecek. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Temmuz ayında görüşmeye davet edilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali’ni düzenliyor. İKSV’nin bugüne kadar düzenlemiş olduğu on dört bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

15. İstanbul Bienali, 16 Eylül–12 Kasım 2017 tarihleri arasında “iyi bir komşu” başlığıyla gerçekleştirilecek. Bienalin küratörlüğünü Elmgreen & Dragset sanatçı ikilisi üstleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Başvur

Sergi Rehberi (İstanbul Bienali)

Sergi Rehberinin temel sorumlulukları, 15. İstanbul Bienali süresince düzenlenecek rehberli turlarda, turlara katılan ziyaretçilere, sergi ve sergilenen eserler ile ilgili bilgi vererek rehberlik yapmaktır.

Eğer;

• 1 Ağustos - 12 Kasım 2017 tarihleri arasında görev almaya uygunsanız,
• Üniversite öğrencisi veya üniversite mezunuysanız,
• İngilizceyi çok iyi düzeyde konuşabiliyorsanız,
• Güncel sanat alanına ilginiz varsa,
• Güçlü iletişim ve koordinasyon becerilerine sahipseniz

başvurularınızı bekliyoruz.

Bienal için oluşturulacak ekip, ihtiyaçlar dâhilinde yıl boyunca gerçekleşecek diğer İKSV etkinliklerinde de görev alabilecek. Ücretlendirme ise günlük bazda yapılacak.

Not: İlan yeterli başvuru alındığında kapanacak ve başvurular bu tarihten sonra değerlendirilecek. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Temmuz ayında görüşmeye davet edilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali’ni düzenliyor. İKSV’nin bugüne kadar düzenlemiş olduğu on dört bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

15. İstanbul Bienali, 16 Eylül–12 Kasım 2017 tarihleri arasında “iyi bir komşu” başlığıyla gerçekleştirilecek. Bienalin küratörlüğünü Elmgreen & Dragset sanatçı ikilisi üstleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Başvur

Sergi Görevlisi (İstanbul Bienali)

Sergi Görevlisinin temel sorumlulukları, 15. İstanbul Bienali kapsamındaki etkinlik mekânında, mekânın ve eserlerin gözetimini ve gelen ziyaretçilerin yönlendirilmesini sağlamaktır.

Eğer;

• 4 Eylül - 12 Kasım 2017 tarihleri arasında görev almaya uygunsanız,
• Üniversite öğrencisi veya mezunuysanız,
• İngilizceyi iyi düzeyde konuşabiliyorsanız,
• Güncel sanat alanına ilginiz varsa

başvurularınızı bekliyoruz.

Bienal için oluşturulacak ekip, ihtiyaçlar dâhilinde yıl boyunca gerçekleşecek diğer İKSV etkinliklerinde de görev alabilecek. Ücretlendirme ise günlük bazda yapılacak.

Not: İlan yeterli başvuru alındığında kapanacak ve başvurular bu tarihten sonra değerlendirilecek. Adaylar, ön değerlendirme sonrasında Ağustos ayında görüşmeye davet edilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali’ni düzenliyor. İKSV’nin bugüne kadar düzenlemiş olduğu on dört bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

15. İstanbul Bienali, 16 Eylül–12 Kasım 2017 tarihleri arasında “iyi bir komşu” başlığıyla gerçekleştirilecek. Bienalin küratörlüğünü Elmgreen & Dragset sanatçı ikilisi üstleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Başvur

Staj Başvuruları

İKSV, tüm yıl boyunca ihtiyaçlar çerçevesinde gönüllü staj fırsatları sunuyor. Staj başvurusu yapmak için özgeçmişinizi aşağıdaki bilgiler ile birlikte insan.kaynaklari@iksv.org adresine gönderebilirsiniz.

Staj yapmak istediğiniz tarih aralığı,
Staj için ayırabileceğiniz hafta içi günler,
Eğer varsa, staj yapmak istediğiniz bölüm tercihi,
İKSV’de staj yapmak isteme nedeniniz.

Eğer;

Üniversite öğrencisi veya üniversite mezunuysanız,
İyi düzeyde İngilizce biliyorsanız,
MS Office uygulamalarına hâkimseniz,

başvurularınızı bekliyoruz.

Ekibimizde yer alacak gönüllü stajyerler, İKSV ekibinin bir parçası olarak organizasyon deneyimi kazanacak ve günlük yemek desteğinden faydalanacaklar.

Başvurunuz stajyer veri tabanımızda saklanacak ve bir stajyer ihtiyacı olması durumunda İnsan Kaynakları Departmanı sizinle iletişime geçecektir.

İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.