Kapat
Gönderiliyor...
OCA
21
İK Politikaları
>

İnsan Kaynakları Politikaları

İKSV’nin insan kaynakları politikaları, vakfın temel amaçları doğrultusunda belirlenir. Konusuna hâkim, dinamik çalışan kadrosunun yardımıyla İstanbul’u dünya kültür-sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımayı hedefleyen İKSV, çalışanlarını da dünyaya ve gelişime açık bireyler arasından seçer. İKSV öne çıkardığı değerlere paralel olarak, katılımcı ve şeffaf bir çalışma ortamı sağlamayı insan kaynakları politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak görür, çalışanlarına gelişme ve kariyer olanakları sağlar.

Vakıfta, kültür-sanatın yerel ve uluslararası düzeyde yaygınlaşmasına verilen öneme paralel olarak çalışanların kültür ve sanat konularına ilgili, öncelikle İngilizce olmak üzere yabancı dillere hâkim ve iletişim becerilerinin yüksek olmasını beklenir. Problem çözme, karar verme, planlama ve organizasyon konularında yetkin, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı ve yenilikçi, olumlu bir tutuma sahip ve kişisel gelişime açık olmak gibi temel yetkinlikler İKSV çalışanlarının ortak özellikleridir. İKSV, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kurum olarak hem Türkiye’den hem de yurtdışından gelen başvurulara açıktır.