Kapat
Gönderiliyor...
OCA
21

Kültür Politikaları Çalışmaları

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür-sanat alanındaki tartışmaları zenginleştirmek, alanın farklı aktörlerinin bu tartışmalara katılımını artırmak ve geleceğin kültür politikalarının yaratım sürecine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Hem kent hem de ülke ölçeğinde kültür politikalarının oluşumunda etkin rol oynamak ve bu alandaki veri üretimine katkıda bulunmak üzere yürüttüğü araştırmalar doğrultusunda ise kültür politikaları raporları yayımlıyor. Farklı kurumlarla işbirliği içinde atölye çalışmaları, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyen vakıf, bu etkinliklere eşlik eden yayınlar da hazırlıyor.

Avrupa Birliği’nin kültür politikalarının oluşumunda rol oynayan çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yürüten İKSV, 2005 yılından bu yana EUROMED-Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı'nda yer alıyor. Kültür politikaları projeleri kapsamında ise çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmeye devam ediyor.

• Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar
• Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama
Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek
Uluslararası Güncel Sanat Bienallerinin Finansmanı
İKSV Ekonomik Etki Araştırması
İstanbul’da Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları İçin Öneriler


Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar (Şubat 2017)

İKSV’nin 2010 yılından bu yana bir departman çatısı altında sürdürdüğü kültür politikaları çalışmaları kapsamında çıkan altıncı rapor, Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar, yayımlandı. Kültür-sanatta katılımcılığı güçlendiren yaklaşımları daha geniş bir kitleye tanıtmayı amaçlayan bu rapor, izleyici ile kültür-sanat kurumları arasındaki mesafenin azaltılmasıyla izleyicinin aktif bir biçimde sanat etkinliklerine katılması, izleyici deneyiminin derinleşmesi ve izleyici profilinin çeşitlenmesi yönünde bir adım atıyor ve öneriler sunuyor.

Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar adlı çalışma Türkiye’de kültür-sanat alanının "kullanıcılarının" kimler olduğunu anlamaya çalışırken, kültürel hayata erişim ve katılım olanaklarının artırılması yolunda "herkes için kültür" önerisini benimsiyor. Kültür-sanat hayatına katılanların motivasyonları, katılamayanların sebepleri; katılımın önündeki bireysel, çevresel, fiziksel ve maddi engeller ile ulaşılabilirlik, güvenlik ve iletişimle ilişkili engelleri tanımlamayı amaçlıyor. Katılımcılığı kültür-sanat kurumlarında eğitim ve işbirliklerinin yaygınlaştırılması, yerelleşme süreçlerinin hayata geçirilmesi, programlamada yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi ve dijital teknolojilerin aktif biçimde kullanılması gibi konulara değinerek, somut öneriler eşliğinde tartışmanın yollarını arıyor. İstanbul’daki kültür-sanat evreninin, Türkiye’den izleyici ve kültür tüketimi verileri eşliğinde bir fotoğrafını çekerek, katılımcı yaklaşımların geliştirilmesi için kültür kurumlarının ve diğer tüm aktörlerin neler yapabileceğine bakıyor.

Bağımsız kültür politikaları araştırmacısı Dr. Ayça İnce’nin İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Araştırma Uzmanı Ceren Yartan’ın desteği ile yayıma hazırladığı raporda, masa başı araştırmasının yanı sıra İKSV için GfK araştırma şirketi tarafından yürütülen iki araştırmanın ve Eylül-Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha araştırmasının sonuçlarına da yer verildi. Araştırmacı Rumeysa Kiger’in İstanbul’daki kamu veya özel sektör destekli ve bağımsız 17 kurum ile gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmeler, raporda sözü edilen iyi örnekler arasında yer aldı. Bu kurumlar arasında Akbank Sanat, Arter, Borusan Sanat, Depo, Emek Sahnesi, İstanbul Modern, Kumbaracı50, Mekan Artı, Moda Sahnesi, Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, SALT ve Zorlu PSM, Sinemia ve İyi Sahne ile Atatürk Kitaplığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) yer alıyor.

Raporu PDF olarak indirmek için buraya tıklayın. Rapora ayrıca İKSV Kitaplık uygulaması üzerinden ulaşmak mümkün.


Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama (Şubat 2016)

Kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan beşinci rapor, Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama başlığıyla yayımlandı. Kültür odaklı planlama anlayışının geliştirilmesi yolunda bir kaynak olmayı hedefleyen raporda, yerel yönetimlere stratejik planlama süreçlerinde eşlik edebilecek bir eylem planı da sunuluyor. 

Çalışma, kültürün yaşanabilir kentler yaratma ve yaratıcı ekonomileri geliştirmedeki temel rolünden hareketle, kültürel planlamanın stratejik planlama süreçlerinin merkezinde düşünülmesi gerektiğini savunuyor. Yerel yönetimlerin doğru kültürel planlama stratejilerini benimsemelerinin, vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendireceğini, kentlilik bilincini besleyeceğini ve kent sakinleriyle etkin iletişim kurulmasına aracılık edeceğini vurguluyor.

Raporda İstanbul belediyelerinin stratejik planlarının incelenmesinden çıkan temel tespitler, kültürel planlama kavramı, kültürün kamusal planlamadaki işlevi ve ilgili uluslararası ağlar hakkında bilgiler, Amsterdam, New York, Seul, Tokyo, Toronto ve Viyana ile stratejik planlama süreçleri üzerine yürütülen anketin sonuçları, yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerine adım adım eşlik etmesi hedeflenen bir eylem planı ve ilgili yasal mevzuat yer alıyor.

Raporu PDF olarak indirmek için buraya tıklayın.


Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek (Aralık 2014)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki dördüncü yayını Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek başlıklı rapor ulusal düzeyde bir sanat eğitimi politikası geliştirilmesi ve bu politikanın kültür ile eğitim alanlarının önceliklerinden biri hâline getirilmesini hedefliyor. Rapor, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve Zülal Fazlıoğlu Akın (Ohio State Üniversitesi)  tarafından hazırlandı.

Türkiye’de sanat eğitimi alanını tanıma, tanımlama ve değerlendirmeyi amaçlayan Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek raporu, Türkiye’de bu konuda yapılmış, sanat eğitiminin bütün kademelerine odaklanan en kapsamlı çalışmalardan biri olma niteliği taşıyor. Türkiye’nin de imzacısı olduğu, sanat eğitimini toplumsal hayata entegre etmeyi hedefleyen uluslararası sözleşmeler ve bildirgeleri pratiğe geçirme yollarının da tartışıldığı raporda, altyapı yetersizliği, kapasite eksikliği ve sanat eğitiminin öneminin yeterince anlaşılmamasından kaynaklanan pratik alandaki sorunları aşmaya yönelik somut öneriler sunuluyor.

Çalışmalarına Eylül 2013’te başlanan Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek raporunun hazırlık sürecine görüşleriyle katkıda bulunan isimler arasında Doç. Dr. Ali Osman Alakuş, Batuhan Aydagül, İsmet Berkan, Prof. Nilüfer Ergin Doğruer, Prof. Dr. Halil Ekşi, Uğur Kalafat, Mine Küçük ve Prof. Dr. Fikret Toksöz yer alıyor.

İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan raporu indirmek için tıklayınız.


Uluslararası Güncel Sanat Bienallerinin Finansmanı (Şubat 2013)

İKSV’nin kültür politikaları geliştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan üçüncü rapor, “Uluslararası Güncel Sanat Bienallerinin Finansmanı” başlığıyla Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. Raporda, İstanbul Bienali'nin de aralarında bulunduğu, bugün dünyada güncel sanata yön veren aktörler arasında yer alan sekiz uluslararası güncel sanat bienalinin finansman yapıları ve modelleri inceleniyor.

Farklı bienallerin finansman yapıları üzerinden, çeşitli ülkelerdeki aktörlerin kültürel yaşama yön ve destek verme konusundaki duruşlarını da mercek altına alan araştırmanın bulgu ve sonuçları ayrıca Biennial Foundation tarafından hazırlanan ve editörlüğünü Ute Meta Bauer ile Hou Hanru'nun üstlendiği “Shifting Gravity” adlı yayında da yer aldı.

"Uluslararası Güncel Sanat Bienallerinin Finansmanı" başlıklı raporun PDF versiyonuna buradan ulaşılabilir.


İKSV Ekonomik Etki Araştırması (Aralık 2012)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür politikaları geliştirme projeleri kapsamında, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı Ekonomik Etki Araştırması” başlıklı bir rapor hazırlandı. İKSV’nin 2011 yılında düzenlediği tüm kültür-sanat etkinliklerinin ekonomik etkisini ortaya koymayı amaçlayan rapor, Türkiye’de kültürel faaliyetlerin ekonomik getiri sağlayacak yönünün açığa çıkarılması için ihtiyaç duyulan kamusal desteğe ilişkin temel politika önerilerini de sunuyor.

İKSV öncülüğünde, Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen ilk çalışma olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı Ekonomik Etki Araştırması, kültür ve sanatın, eğitsel, toplumları bütünleştiren, kentlerin marka değerini artıran, yaratıcılığı ve tasarımı besleyen etkilerinin yanı sıra kent ve ülke ekonomisine sağladığı katkıları rakamsal verilerle açıklıyor. Dr. Ş. Zeynep Ekşioğlu ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece tarafından hazırlanan raporda, İKSV’nin 2011 yılındaki etkinliklerinin tetiklediği doğrudan ve dolaylı harcamalar hakkında rakamsal bilgilere yer verilirken, bir kültür-sanat kurumunun ekonomiye yapabileceği etki ve katkının boyutları da ekonomik verilerle ortaya koyuluyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Ekonomik Etki Araştırması'nın hazırlık sürecine, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Doç. Dr. Aylin Seçkin, Prof. Dr. İrini Dimitriyadis ve Dr. Öztin Akgüç gibi önemli akademisyenler de görüşleriyle katkıda bulundu.

"İstanbul Kültür Sanat Vakfı Ekonomik Etki Araştırması" başlıklı raporun PDF versiyonuna buradan ulaşılabilir.


İstanbul'da Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları İçin Öneriler (Temmuz 2011)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunmak amacıyla, kamusal alanda sanat uygulamalarına yönelik bir stratejik yönetim planı ve programlama önerisi ortaya koymak üzere, Türkiye’den ve Avrupa’dan konunun uzmanlarıyla yapılan görüşmeler ışığında "İstanbul’da Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları İçin Öneriler" raporunu hazırladı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ezgi Bakçay’ın “İstanbul’da 1960 Sonrası Gerçekleştirilen Uygulamalar Özelinde Plastik Sanatların Kent Mekânıyla İlişkisi” başlıklı yayımlanmamış yüksek lisans tezinden yararlanılarak tarihsel bir perspektifle hazırlanan bu çalışma, kamusal alanda sanat uygulamalarına yönelik sistemi ve altyapıyı kurumsallaştırmak üzere net bir çerçeve sağlamayı amaçlıyor.

İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan raporu indirmek için tıklayınız.

Kamu dışındaki kültür-sanat kurumlarına yönelik teşvik ve sponsorluk mekanizmaları
Sanata Destek Mekanizmaları, Örnek Sunumlar ve Model Arayışı
"Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar" kitabı yayımlandı


"Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımları Birlikte Tasarlamak" ATÖLYE'de gerçekleşti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kültür politikaları çalışmaları kapsamında, ATÖLYE işbirliğiyle 25-26 Mayıs’ta gerçekleştirdiği “Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımları Birlikte Tasarlamak” başlıklı etkinlikte, iki gün boyunca "Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar" raporunda tartışılan konular etrafında çeşitli oturumlar düzenlendi. Farklı kurumlardan deneyimli temsilciler hep birlikte uluslararası eğilimleri değerlendirdi, vaka çalışmaları yürüttü, kültür-sanata katılımın önündeki engellere yönelik çözüm önerileri ve stratejiler geliştirdiler.

“Kültür Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar” raporuna buradan erişebilirsiniz.


Kamu Dışındaki Kültür-Sanat Kurumlarına Yönelik Teşvik ve Sponsorluk Mekanizmaları

  • Alternatif yazı buraya...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür politikaları geliştirme projeleri kapsamında, 14 Nisan 2012'de, SALT Galata'da, Türkiye'de kültür-sanat kurumlarına ve kültür yatırımlarına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geliştirilen teşvik uygulamalarının ele alınacağı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Fügen Karaman ve Uzman Neslihan Ulu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kamu dışındaki kültür ve sanat kurumlarına yönelik teşvik mekanizmaları ile ilgili prosedürler; 5225 sayılı Teşvik Kanunu ve 5228 sayılı Sponsorluk Kanunu kapsamındaki uygulamalar çerçevesinde irdelendi.

Kültür yatırımlarını ve girişimlerini teşvik için hazırlanan sunumu indirmek için tıklayınız

Kültürel alanda sponsorluğa ilişkin olarak hazırlanan sunumu indirmek için tıklayınız


Sanata Destek Mekanizmaları, Örnek Sunumlar ve Model Arayışı

  • Alternatif yazı buraya...

İKSV'nin kültür politikaları geliştirme projeleri kapsamında, 17 Mayıs 2012 tarihinde, Pera Müzesi'nde, "Sanata Destek Mekanizmaları, Örnek Sunumlar ve Model Arayışı" başlıklı bir panel düzenlendi.

Toplantıya Amerikan Başkonsolosluğu Kültür İşleri Sorumlusu Sevil Sezen, İstanbul Fransız Kültür Merkezi Müdürü Bérénice Gulmann, İstanbul Goethe Enstitüsü Müdürü Claudia Hahn Raabe ve İsveç Ulusal Turne Tiyatrosu (Riksteatern) Yapımcısı Figen Solmaz konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde kültür ve sanat alanına yönelik destek mekanizmaları, yurtdışındaki örnek uygulamalar çerçevesinde irdelendi ve Türkiye için ideal modelin nasıl geliştirilebileceği konusu tartışmaya açıldı.

Toplantı sonuçları doğrultusunda hazırlanan raporu indirmek için tıklayınız


"Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar" kitabı yayımlandı

İKSV, Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin 300. ölüm yıldönümünün UNESCO tarafından 2012 kutlama programına alınması vesilesiyle, büyük bestekârın hayatını ve müziğini farklı açılardan ele alan bir sempozyum düzenledi. İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OMAR) işbirliği ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle 3 Aralık 2012 günü İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar” başlıklı sempozyumda sunulan bildirileri bir araya getiren kitap 2013 yılında yayımlandı.

Bu konudaki bilgi birikimine önemli bir katkıda bulunan kitapta; Kudsi Erguner, Walter Feldman, Mehmet Genç, Mehmet Kalpaklı, Mahmud Erol Kılıç, Süleyman Seyfi Öğün, Önder Özkoç, Gönül Paçacı ve Ersu Pekin’in yazıları yer alıyor.

Kitabın pdf versiyonuna ulaşmak için tıklayın.

2015 Yılı Seçim Bildirgelerinin Kültür Politikaları Perspektifinden Değerlendirmesi

İKSV kültür politikaları alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2015 Haziran’ında gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi parti bildirgelerini kültür politikaları perspektifinden değerlendirdi. Parti bildirgeleri, Ocak 2015 tarihinde İKSV web sitesinde yayımlanan “Seçim Bildirgeleri İçin Siyasi Partilere Kültür Politikaları Öncelikleri ve Öneriler” başlıklı politika metninde yer alan başlıklar ışığında alanın öncelikleri ve ihtiyaçları gözetilerek masaya yatırıldı.

“2015 Yılı Seçim Bildirgelerinin Kültür Politikaları Perspektifinden Değerlendirmesi” başlıklı politika metnine ulaşmak için buraya tıklayın.


Ülke İçinde Üretilen Filmlerin Kayıt Tescil Belgesi Aranmaksızın Gösterilmesine Yönelik Düzenleme

Bu politika metni, Eser İşletme Belgesi uygulamasının hukuksal çerçevesini değerlendirerek uygulamanın sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde doğurduğu aksaklıklara dikkat çekmektedir.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.


Seçim Bildirgeleri İçin Siyasi Partilere Kültür Politikaları Öncelikleri ve Öneriler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, kültür politikaları alanındaki çalışmaları kapsamında, 2015 seçim bildirgelerine katkıda bulunması hedefiyle Ocak 2015 tarihli bir politika metni hazırladı. Tüm siyasi partilerle paylaşılan metinde Türkiye’nin kültür ve sanat politikaları alanındaki temel meseleleri ve çözüm önerileri ortaya kondu.

“Seçim Bildirgeleri İçin Siyasi Partilere Kültür Politikaları Öncelikleri ve Öneriler” başlıklı politika metni için buraya tıklayın.


TÜSAK Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Görüş

Türkiye Sanat Kurumu’nun (TÜSAK) kurulmasına ilişkin olarak TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısı taslağı, 3 Mart 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen bir çalıştayla tarafların değerlendirmesine açıldı.

İKSV’yi temsilen Genel Müdür Görgün Taner ve Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece’nin katıldığı çalıştayda, TÜSAK kanun tasarısı taslağına ilişkin görüş, eleştiri ve öneriler dile getirildi.

Kanun tasarısı taslağına buradan, İKSV’nin konu hakkındaki görüşlerini özetleyen metne ise buradan ulaşabilirsiniz.


Kültürel Diplomasi

Türkiye'nin kültür-sanat alanındaki zengin birikimini uluslararası platformlara taşıması için kültürel diplomasi alanında izlenmesi gereken genel stratejiler özetlenmektedir.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.


Kültür ve Sanat Alanına Yönelik Kamusal Destekte Temel Politika Önerileri

İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan bu politika metni, Türkiye’de kültürel faaliyetlerin gelişiminin sağlanması, ekonomik getiri sağlayacak yönünün açığa çıkarılması ve bunlara erişimin artırılması yolunda ihtiyaç duyulan kamusal desteğe dair temel politika önerilerini sıralamaktadır.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.


Şehir Vergisi

İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında geliştirilen bu politika notu, İstanbul’da kültüre yatırım düzeyi, erişim ve tüketimin yükselmesi için hayata geçirilebilecek şehir vergisi uygulamasından kısaca bahsetmektedir.

Metnin tamamını buradan indirebilirsiniz.


Anayasa Çalışmaları

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1973 yılından bu yana uluslararası ölçekte kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren bir kurum olarak TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından yürütülen anayasa yapım sürecine paralel olarak kültürel yaşama katılma, erişme ve katkı sağlama hakkının anayasaya eklenecek yeni bir maddeyle korunmasına yönelik bir çalışma yürüttü. Bu süreçte İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın katılımıyla kültür kurumlarına yönelik bir toplantı da düzenledi. Türkiye’nin içinde bulunduğu yeni anayasa sürecinin, kültür-sanat alanını doğrudan ilgilendiren kültüre erişim, kültürel demokrasi, ifade ve yaratıcılık özgürlüğü gibi temel kavramlar çerçevesinde ele alındığı toplantının ardından, yeni anayasa için “Kültürel Yaşama Katılma, Erişme ve Katkı Sağlama Hakkı” başlıklı bir madde önerisi hazırlayarak Uzlaşma Komisyonu’na iletti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu tarafından hazırlanan öneri metnini indirmek için tıklayınız.

Sanat Dünyamız dergisinin işbirliğiyle sanat eğitimi yeniden tartışmaya açılıyor

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Sanat Dünyamız dergisinin Temmuz-Ağustos sayısının konusu sanat eğitimi oldu. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında çıkan Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek başlıklı raporun yazarları Özlem Ece ve Zülal Fazlıoğlu Akın ile Mine Haydaroğlu’nun editörlüğünü yaptığı dosyaya akademisyenler, sanatçılar ve alanın uzmanları farklı bakış açılarını yansıtan yazılarıyla katkıda bulundular. Dergi, Temmuz ayı ortasından itibaren kitabevlerinde satışa sunuldu. Dosyaya yazılarıyla katkıda bulunanlar şu isimler oldu:  Mine Haydaroğlu, Özlem Ece & Zülal Fazlıoğlu Akın, Asu Aksoy, Tamer Levent, Eric Booth, Ali Osman Alakuş, Vedat Özsoy, Dionne Custer Edwards, InSul Kim, Emre Zeytinoğlu, Nazlı Pektaş & Jale N. Erzen (röportaj).

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları TÜSEV’in 2013 Yılı İzleme Raporu'nda yer aldı

“Sivil Toplum İzleme Raporu 2013” adlı belgenin, kültür politikalarını kamu-STK ilişkileri ekseninde değerlendirdiği başlıkta İKSV çalışmaları da yer aldı. İlk kez 2011 yılında gerçekleştirilen Sivil Toplum İzleme Projesi, senelik olarak yayımlanan İzleme Raporları aracılığıyla Türkiye’de sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri, alanın güçlü yanları ve etkisini önceki yılların bulgularıyla karşılaştırmalı olarak ele alıyor. Raporda Türkiye’de sivil toplumun durumu  yasal çalışmalar, uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma başlıkları altında inceleniyor ve öneriler sunuluyor. Raporun ilgili kısmına buradan erişebilirsiniz.

Türkiye’nin Kültür Politikaları Raporu yayımlandı

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen kültür politikalarının gözden geçirilmesi programı kapsamında Türkiye’nin kültür politikalarına dair bir rapor hazırlandı.

İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ulusal kültür politikaları raporu, ikinci bölümünde ise beş bağımsız uzmanın Türkiye’nin kültür politikalarını gözden geçirerek hazırladığı değerlendirme raporu yer alıyor.

Türkiye’nin kültür politikası alanında yaşadığı zorluklar ve ortaya çıkan imkânlara dair ayrıntılı bir değerlendirme sunan bu iki rapora Avrupa Konseyi’nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.